HjemNettavisBrennpunkt kjønnskampen

Brennpunkt kjønnskampen

«Kjønnskampen hardner til. Kjente kvinner kaller menn sutrete og usexy, og får applaus når de sier de hater menn. Maskuliniteten er under angrep, sier den verdenskjente psykologen Jordan B. Peterson, og gutta flokker seg rundt ham. Hva skjer i likestillingslandet Norge?»

MannsForum deltar også i Brennpunkt 8. mai og er med å sette menns stemme i likestillingsdebatten. MannsForum fører ingen kjønnskamp mot kvinner; men arbeider for rettferdighet, likeverd og likestilling for gutter, menn og fedre. Det er på tide at menn står opp for seg selv og arbeider for at likestilling også skal gjelde dem. Det gjør MannsForum i Brennpunkts «Kjønnskampen».

Hvorfor likestilling for menn? Norges ambisjon er å være verdens beste land for likestilling.
Men kan man fokusere på utfordringen til bare et av kjønnene og forvente likestilling? Diskusjonen i media de siste 40 årene kan tyde på ja, vi i MannsForum er tydelige på at svaret er nei.

Menn påstås å være sutre og gjør seg svake som et maktmiddel i likestillingsdebatten. Er det sutrete at menn krever en kjønnsnøytral likestillingslov? At menn ikke ønsker å være en lavprioritert forelder i skyggen av mor? At vi krever at menn kvoters inn i scener som fullstendig domineres av kvinner? Eller at vi sloss for en handlingsplan mot menns skyhøye selvmordstall?

Se oss i Brennpunkt 8 Mai! Se den, like den, spred den, støtt oss! Menn og kvinner er kanskje forskjellige, men aller mest er vi like.
Vi må anerkjenne at både menn og kvinner har likestillings-utfordringer, og vi kan ikke børste menns problemer under teppet lengre. Vi må gjøre noe nå!

NRK TV: Brennpunkt – Kjønnskampen