HjemNettavisSamværssabotasje og barnebidrag: En het potet for Ropstad

Samværssabotasje og barnebidrag: En het potet for Ropstad

Samværssabotasje er debattert på Stortinget siden forrige årtusen. Lite eller ingenting er endret. Blir det som stortingsrepresentant Silje Hjemdal vil, er det slutt på elendighetene for foreldre og barn.

Flere partier begynner etter mange år omsider å forstå hva samværssabotasje handler om. Camilla Fossum Pedersens bok «Samværssabotasje» fra 2017 kastet nytt lys over de norske tilstandene. Så ble det stille igjen i det offentlige rom. Høsten 2020 satte TV2 samværssabotasje igjen på dagsordenen.

Er det opp til stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp), blir det nå ikke stille igjen om temaet før problematikken er løst. Samværssabotasje er tilsynelatende blitt en het potet for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Spørsmålet er nå hva han gjør med saken. Eller om han gjør noe med saken.

Samværssabotasje lenge vært tema

Allerede i 2018 utfordret Hjemdal daværende barne- og familieminister Linda Hofstad Helleland på samværssabotasje. Dette via et skriftlig spørsmål. Skriftlig spørsmål er en kort spørsmålsform som ikke blir debattert i selve Stortinget. Det er uansett en måte for stortingsrepresentantene å kommunisere med de forskjellige ministerne på.

– Jeg har også utfordret barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i forhold til samværssabotasje i september 2020. Og igjen i oktober 2020. Men ikke fått særlig svar. Han har henvist til barnelovutvalget og NOU-en de skulle levere. Utvalget skulle se på temaet og komme med tilbakemeldinger. Men de har nesten ikke vært innom samværssabotasje i det hele tatt, sier bergenseren.

– Sannheten er at tålmodigheten min tok slutt! Og det før NOU-en kom. Vi fremmet derfor et representantforslag litt under to måneder før Barnelovutvalget leverte sitt arbeid. Vi mente dette drar så ut i tid, at Frp må ta ansvar. Derfor fremmet vi konkrete forslag underveis. For å hindre at saken ikke skulle dra enda lenger ut, forteller Hjemdal.

– Det er først og fremst for barna jeg gjør denne innsatsen. Men jeg tenker på foreldrene også. Det er store utfordringer med samværssabotasje, uansett om man opplever det som far eller mor. Foreldre lider når de ikke får sett barna sine. De kan bli alvorlig syke. For noen ender det med sykemelding. For andre går det enda verre. Noen foreldre ender med å ta livet sitt. Det er ikke akseptabelt at vi som samfunn fortsetter slik.

Kan ende med tilbakebetaling

Representantforslaget fra Frp i oktober medførte en åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomitè torsdag 21. januar. Der deltok også MannsForum med innspill og kommentarer.

Hjemdal jobber på flere fronter på en gang. Hun vil ha slutt på samværssabotasje. Men også få slutt på at det skal lønne seg økonomisk å sabotere samvær. Og det faktum at sabotørene får hjelp fra NAV. Dette brakte TV2 fokus på i desember 2020. Den høyst tvilsomme praksisen i seg selv var det MannsForums styremedlem Christian Jessen som oppdaget.

Og Hjemdal synes stadig at ting går for treigt. 22. januar i år sendte hun derfor et nytt skriftlig spørsmål til Ropstad. Svaret fra barne- og familieministeren kom 01. februar. Her står det blant annet at barne- og familieministeren mener at det ikke finnes noen grunn til å anta at NAV har praktisert regelverket feil. Det er stikk i strid med hva flere jusprofessorer mener i saken.

I sitt svar skriver Ropstad blant annet: «Mitt departement har følge av den senere tids oppmerksomhet om samværshindring og barnebidrag, vært i dialog med NAV om praktiseringen av regelverket. Det er på bakgrunn av denne dialogen, ikke grunnlag for å si at NAV har praktisert bidragsregelverket feil.»

– Hva synes du om barne- og familieministerens svar, som står i skrap kontrast til det jusprofessorene sier?

– Å vise til dialog med NAV er på ingen måte tilstrekkelig. Jeg forventer en juridisk begrunnelse fra ministeren som eventuelt forsvarer den praksisen NAV i dag har etablert. Det er det minste man bør kunne forvente når flere juridiske eksperter hevder at dette er i strid med lovens intensjoner.

Det virker som om Hjemdal nærmest har fått los i jakten på hva som faktisk er sannheten i saken.

– Jeg gir meg på ingen måte og vil fortsette å grave. Dette skal vi til bunns i, konkluderer Hjemdal.

Omkamp om bidragspraksis

Dermed går Silje Hjemdal og hennes våpendragere i saken videre inn i nye runder med barne- og familieminister Ropstad (avbildet) saken om barnebidrag ved brudd på samværsavtaler.

– Om tolkningen til slutt skulle bli at det faktisk finnes en åpning for NAV å gjøre dette, er det en praksis som er fullstendig uakseptabel. Da må vi få Stortinget til å endre på denne muligheten, konkluderer Hjemdal og legger til:

– Det er godt mulig at man ikke var observant på dette da regelverket ble vedtatt. At man ikke innså at samværssabotører og NAV kunne misbruke det slik. Det viktigste er uansett å få rettet opp i dette. Derfor forventer jeg en avklaring fra barne- og familieminister Ropstad.

– Mange har måttet betale bidrag under samværssabotasje. Noen spør seg nå om de kanskje kan få tilbakebetalt det som eventuelt er urettmessig innkrevd. Hva tror du om det?

– Det er et vanskelig å si noe om nå. Dersom det viser seg at praksisen faktisk er feil, slik jusekspertene sier, forventer jeg at man prøver å rette opp i feilen. Ender dette i en ny NAV-skandale, kan erstatninger og tilbakebetalinger kanskje tenkes. Viser det seg at det har vært feilpraksis, er dette noe vi vil fortsette å borre i. For eksempel ved å forlange en kartlegging over hvor mange som er rammet. Og hvor lenge NAV har praktisert feil. Og har de feil, må NAV legge seg flat og prøve å rette opp uretten, svarer Hjemdal.

Gir seg ikke om samværssabotasje

– Jeg forventer at de andre partiene som har hatt tematikken oppe, er med på å rette opp i forholdene. Både Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært på tv og uttalt seg om dette. De sier også at praksisen virker merkelig. Derfor forventer jeg at de nå støtter representantforslaget som ble fremmet i oktober i fjor. Det som er viktig, er at vi nå får til en endring. Ikke hvem som har foreslått det. Ingenting hadde gjort meg mer glad enn at partiene på Stortinget hadde kommet frem til en beslutning i fellesskap, sier Hjemdal.

Venstres (V) Andrè N. Skjeldal fremmet et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Ropstad om samværssabotasje og sanksjonsmuligheter i oktober i fjor. Også Carl-Erik Grimstad (V) fremmet før jul i fjor et skriftlig spørsmål om NAV, barnebidrag og samværssabotasje. Partiet har også langt tidligere vært på ballen i forhold til problematikken. Terje Breivik stilte i 2014 et skriftlig spørsmål til daværende barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne om tematikken. MannsForum har vært i kontakt med Venstre i forbindelse med denne saken. Så langt har vi ikke fått svar.

Også i Arbeiderpartiet (Ap) begynner samværssabotasje å få oppmerksomhet. Kirsti Leirtrø stilte også et skriftlig spørsmål til Kjell Ingolf Ropstad før jul 2020 om barns rett til familieliv og samværssabotasje.

Senterpartiet (Sp) viser også at de virkelig begynner å få øynene opp for problematikken. Partirepresentant Jenny Klinge stilte i slutten av oktober 2019 et skriftlig spørsmål om barnebidrag når barn blir bortført fra Norge.

Stortingspolitiker Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) sitter i Familie- og kulturkomitèen sammen med Silje Hjemdal. Sem-Jacobsen er saksordfører i saken om samværssabotasje. Til TV2 uttaler saksordføreren:

– Jeg ønsker meg mer konkret argumentasjon og gjerne også dokumentasjon, som underbygger konklusjonen til ministeren om at NAV ikke har feiltolket loven. Jeg kommer til å ta opp med komiteen om jeg på vegne av den skal be minister/departement om mer utdypende svar, gjerne fra justisdepartementets lovavdeling, på om NAV har feiltolket loven eller ikke.

Samværssabotasje gir berøringsangst

Tilbake til Silje Hjemdal. Hun forteller at om man ser bort fra pandemi og næringsliv, er samværssabotasje den saken hun har fått flest personlige henvendelser om.

– Det er mange foreldre som har tatt kontakt. Det er helt klart at dette har et mye større omfang enn noen av oss har vært klar over, sier hun.

Helt siden forrige årtusen, nærmere bestemt midten av 80-tallet, har samværssabotasje vært omdiskutert på Stortinget. Hjemdal har savnet mer langvarig oppmerksomhet om temaet fra andre politikere. Men også fra media.

– Det at TV2 kom på banen etter hvert, var bra. For ellers har media ikke vært interessert. Jeg har for eksempel skrevet et leserinnlegg om temaet. Det sendte jeg bredt ut til landets aviser. Jeg tror ikke jeg underdriver hvis jeg sier at fem av landets aviser trykket det, sier Hjemdal. Til sammenligning hadde Norge i 2019 228 aviser.

– Jeg skal være den første til å erkjenne at denne debatten burde kommet langt tidligere. Men det har vært tøft å få temaet opp i lyset. Man kunne tro at man kunne bli alvorlig syk av å ta i det. Det har vært berøringsangst fra mange hold, forteller Hjemdal og sier videre:

– Min oppfatning er at dette har vært så sensitivt og så vanskelig å borre i, at politikere og også journalister, har nektet å tro det er sant. Og ukomfortabelt fordi mange kjenner foreldre og barn som har vært i konflikter. Om det ikke akkurat er dobbeltstraffen med ekstra bidrag, så er det mange som opplever vanskelig forhold. Mitt inntrykk er at mange har feid dette under teppet.

Nå øyner hun likevel lys i tunnelen. Hjemdal har nemlig inntrykk av det hjalp en god del at enkelte barn som er blitt voksne etter hvert har våget å stå frem med historier om sine opplevelser med samværssabotasje.

– Det gir nytt håp når noen kan gi samværssabotasje et ansikt. Fortelle hvordan dette har preget både barndommen og livet for de som opplevde det som barn. De forteller om hvordan det er omsorgssvikt og at dette gikk ut over dem.

Hun har latt seg berøre av opplevelsene. Frp-representanten har derfor virkelig bitt seg fast i problematikken og nekter å slippe tak.

– Det er bra at det juridiske miljøet i landet nå tør å ta i dette også. Nå er andre partier også nødt til å se realitetene i øynene. Se at det som foregår i dag, er feil. Jeg vil ikke være for optimistisk, for jeg har stått i dette en stund. Samtidig synes jeg å se at Ropstad begynner å svare litt annerledes etter hvert, avslutter Hjemdal.

TV2 publiserte onsdag denne uken følgende sak om bidragsskandalen:

“Tror Ropstad frykter ny NAV-skandale”

Tidligere har TV2 presentert disse sakene om temaet (kronologisk rekkefølge):

02. desember 2020: NAV øker barnebidrag til foreldre som saboterer samvær: – Føles som en stille kidnapping

14. desember 2020: “Juseksperter: – NAV-praksis i strid med loven”

14. desember 2020: “Stortinget krever svar på omstridt NAV praksis”

20. desember 2020: “Barne- og familieministeren om NAV-praksis: – Svært alvorlig om foreldre får dobbeltstraff”

27. desember 2020: “NAV-praksis ved samværssabotasje: – Svekker tilliten til rettssystemet”

02. februar 2021: “NAV premierer samværssabotasje: Vil stoppe omdiskutert NAV-praksis som rammer barn og foreldre”.