HjemNettavisBidragsskandalen

Bidragsskandalen

TV2 har i dag en viktig nyhetssak som vedrører barnebidrag for alle som er utsatt for samværssabotasje. Mannsforum har jobbet med dette i nærmere to år etter at vi oppdaget det vi mener er en feilpraktisering av bidragsreglene.

Mannsforum har i løpet av disse to årene forsøkt å få både Barne- og Familiedepartementet og NAV i tale. Begge instanser har avvist dialog. Barne- og Familieminister Kjell Ingolf Ropstad har også blitt informert, og MannsForum har bedt om møte uten å nå frem. Barnelovutvalget har også blitt informert i detalj om hvordan NAV praktiserer dagens lovverk stikk i strid med lovens intensjon uten at det er mulig å se at dette har blitt vurdert i den nye NOU 2020:14 “Ny barnelov, til barnets beste”.

Da dette ikke førte frem ble TV2 tipset om saken. De har så brukt egne ressurser og på eget initiativ kontaktet juridisk ekspertise og kompetanse på området for å få saken belyst fra noen av de fremste ekspertene på fagfeltet. og gikk videre med egne undersøkelser.

Konklusjonen er at NAV har praktisert dagens lovverk feil i en årrekke og at deres praksis er stikk i strid med lovens intensjon. MannsForum kommer tilbake med mer.

Les også:
En grunnleggende innføring i barnebidragsreglene