HjemGutters oppvekstvilkårSkjæringspunktet mellom delt foreldreansvar og familievold

Skjæringspunktet mellom delt foreldreansvar og familievold

Eivind Meland, allmennlege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen, har oversatt slutt-kommunikeet fra den femte internasjonale konferansen om delt og gjensidig foreldreansvar, som gjengis under.

Den femte internasjonale konferansen om delt foreldreansvar, arrangert av International Councilon Shared Parenting og University of British Columbia School of Social Work, samlet forskere, terapeuter og jurister med interesse for familiespørsmål fra to fagområder: delt og gensidig foreldreansvar og familievold, under konferansetemaet: Skjæringspunktet mellom delt foreldreansvar og familievold. Våre mål var å åpne kommunikasjonskanaler og starte en dialog om emnet, og å utvikle retningslinjer med hensyn til familierett og terapeutisk praksis når foreldre etter skilsmisse opplever konflikt og der familievold kan være et spørsmål som vekker
bekymring, enten i fortid, nåtid eller fremtid.

Konferansen samlet over 1000 deltakere fra over 50 land, og inneholdt 20 plenums- og 40 workshop-presentasjoner om konferansetemaet, samt modererte diskusjoner, over to dager. Våre mål ble oppnådd ved at vi kom til enighet om anbefalinger for teori og forskning i skjæringspunktet mellom felles foreldreansvar og familievold på den ene siden, og reformer innen familierett, politikk og profesjonell praksis på den andre.

Kunnskapsgrunnlaget om familievold i omstridte barnevernssaker har utviklet seg
betydelig de siste årene, og konferansen fokuserte i stor grad på implikasjonene av dagens forskning på lovreform og profesjonell praksis. Våre konferansekonklusjoner ble delt inn i anbefalinger for teoretisk utvikling og videre forskning, samt for lovreform, politikk og yrkespraksis.

Primært blant disse var behovet for en mer inkluderende konseptualisering av
familievold, som favner bredere enn kjønnsparadigmet, og omfatter ulike former for vold, inkludert foreldrefremmedgjøring. Samtidig anerkjenner konferansen familievold, og spesielt vold mot kvinner, som en kriminell handling, som krever reformer i familie- og strafferettssystemer.

Det ble enighet om at felles foreldreansvar kan være forebyggende mot
førstegangsfamilievold når familier går gjennom separasjon og samlivsbrudd. Felles
foreldreansvar er en optimal ordning for og til beste for de fleste barn og familier, og vi støtter en legal norm om delt og gjensidig foreldreansvar som grunnlag for familierett, men samtidig en norm om at dette må fravikes i tilfeller av familievold. Sikkerheten til foreldre og barn bør være en overordnet bekymring i disse situasjonene.

Til slutt ble konferansen ansett for å være en suksess med hensyn til den innovative
teknologien som brukes til å få konferansen til å se ut og føles som et live-arrangement, med alle funksjonene for en personlig vitenskapelig konferanse. Et interessant sidenotat var at hvis denne konferansen hadde blitt holdt personlig, i Vancouver, med antall deltakere registrert, er det anslått å ha bidratt med over 1000 MT karbon tilført atmosfæren. Ved å være virtuell eliminerte
vi dette bidraget til globale utslipp.

For ytterligere konferanseinformasjon vennligst besøk: Vancouver2020.org

Om konferansearrangørene:
International Council on Shared Parenting (ICSP) er en internasjonal forening grunnlagt i 2014 med medlemmer hentet fra vitenskapelige, familieterapi, familiejuss og sivilsamfunnet. Formålet med foreningen er først, formidling og fremme av vitenskapelig kunnskap om behovene og rettighetene (“beste interesser”) for barn hvis foreldre lever fra hverandre, og for det andre, å formulere evidensbaserte anbefalinger om juridisk, rettslig og praktisk gjennomføring av felles
og gjensidig foreldreansvar.

Besøk gjerne nettstedet: www.twohomes.org