NøkkelordBarnefordeling

Nøkkelord:Barnefordeling

Den viktigste tiden i livet

Retten er ikke klar over konsekvensene av sine egne dommer

En bred palett av mannlighet: Et intervju med Eivind Buene

Mannsforums journalist møter komponist og forfatter Eivind Buene for å snakke om mannsrollen i dag, viktigheten av venner og romantekniske ferdigheter

Vanlig samværsrett: “I trygge og rolige omgivelser”

"Terjes" opplevelse av hvordan mor arrangerer samværet hans i "trygge og rolige omgivelser", på rettens ordre.

Skjæringspunktet mellom delt foreldreansvar og familievold

Eivind Meland, allmennlege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen, har oversatt slutt-kommunikeet fra den femte internasjonale konferansen om delt og gjensidig foreldreansvar.

En manns erfaring med barneloven

I will endeavour to keep my tale as brief and as accurate as possible. It will contain many aspects that those who have experienced the Norwegian Family Legal system will find very familiar, in an intensely negative manner.

Risikosport for menn å få barn i Norge

Far har gjort det samfunnet ønsker av ham, men det er fortsatt slik i 2020 at mor sitter med makten for hvordan barnefordelingen skal bli

Falske påstander om omsorgssvikt blir teater

Forestillingen "Løgn Varer Lengst" setter fokus på falske påstander i familiesaker og baserer seg på den dokumenterte virkelighet.

Barnefordeling

Det blir alltid stille i en forsamling av menn når det dreier seg om kjønnspolitiske spørsmål og taleren kommer inn på temaet barnefordeling

Den urettferdige skjevfordelingen

Hvorfor skal hun som ikke setter barnets behov først, være den som får gratis rettshjelp?

Dagens barnelov må endres – igjen

En ny barnelov må sikre at alle barn har rett til å være sammen med både mor og far

Myten om at delt bosted krever ekstra godt samarbeid

Er det faktisk slik at delt bosted krever foreldre med spesielle samarbeidsevner?

Podcast med Mannegruppa Ottar og MannsForum

Dag Furuholmen og Henrik Hammerhei fra MannsForum på Mannegruppa Ottar's Podcast om så og si alle problemer relatert til å være mann i disse tider. Hør hele podcasten her.

NØKKELORD