NøkkelordTo foreldre

Nøkkelord:To foreldre

Mann og ufrivillig barnløs

Det er like belastende for menn å ikke få barn, som for kvinner

Skjæringspunktet mellom delt foreldreansvar og familievold

Eivind Meland, allmennlege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen, har oversatt slutt-kommunikeet fra den femte internasjonale konferansen om delt og gjensidig foreldreansvar.

NØKKELORD