HjemArtiklerVil du bidra til å endre våre barns fremtid?

Vil du bidra til å endre våre barns fremtid?

MannsForum er høringsinstans for flere departementer når det skal gjøres endringer i lover og forskrifter.

Organisasjonen jobber aktivt inn mot politikere og fagmiljøene.

Vi setter ned ad hoc arbeidsgrupper for å jobbe med våre høringssvar, og trenger ditt bidrag og engasjement for å kunne gjøre denne viktige jobben. 

Vi er bedt om å gi høringssvar på følgende: 

1. Forslag til ny rettshjelpforskrift

Høringsfrist: 26.08.2024

Link til høringsdokumentene: Høring- forslag til ny rettshjelpforskrift, endringer i salærforskriften og enkelte andre forskrifter og forslag til mindre endringer i tvangsfullbyrdelsesloven – regjeringen.no

2. Ny barnelov – Likestilt foreldreskap og felles omsorg for barn etter samlivsbrudd

Høringsfrist: 08.09.2024

Link til høringsdokumentene: Høring – Ny barnelov – Likestilt foreldreskap og felles omsorg for barn etter samlivsbrudd – regjeringen.no

3. NOU 2024: 8 Likestillingens neste steg (Mannsutvalget)

Høringsfrist: 16.09.2024

Link til høringsdokumentene: Høring – NOU 2024: 8 Likestillingens neste steg – regjeringen.no

4. Forslag til endringer i krisesenterlova.

Høringsfrist: 16.09.2024

Link til høringsdokumentene: Høring – Forslag til endringer i krisesenterloven – regjeringen.no

Hvis du har lyst og tid til å bidra, så send oss en mail om hva du ønsker å bidra med, og litt om deg og dine erfaringer. Alle monner drar!

Ta kontakt på [email protected].