HjemNettavisVoldsom dødelighet blant menn

Voldsom dødelighet blant menn

Mangeårig nestleder i MannsForum Dag Furuholmen holdt et kåseri om menn og følelser på arrangementet “Jeg valgte livet – å snakke om selvmordstanker” arrangert av LEVE, Unge LEVE, Røde kors og Røde kors ungdom på Litteraturhuset den 5. september 2019.

Dag Furuholmen har jobbet med mannsgrupper i 15 år og jobbet som psykiater i over 40 år.

Figur 2. Antall selvmord per 100 000 innbyggere for menn og kvinner i ulike aldersgrupper, basert på selvmordstall for 2012-2016. Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. Skjemaet viser en voldsom overdødelighet hos menn.

Vi i MannsForum opplever selvmord blant våre medlemmer og jobber bl.a. med at menn skal bli behandlet på lik linje som kvinner av det offentlige. I tillegg til at barn skal ha rett til to likeverdige foreldre som er det beste for barnet og begge foreldrene. Det er også etablert Kamerathjelpen for å støtte og tilby likemannshjelp til andre menn som har det vanskelig.