HjemNettavisBarnebidrag og permitteringer i Korona pandemien

Barnebidrag og permitteringer i Korona pandemien

Mannsforums bekymringsbrev til Arbeids- og sosialdepartementet sendt den 19. Mars 2020

[email protected] Ref: BLG-01-2020-003 Oslo 18.03.2020

Arbeids- og sosialdepartementet

Adresse: Akersgata 64, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo  
E-post: [email protected] 
Telefon: 22 24 90 90 

Arbeids- og Sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

BARNEBIDRAG OG PERMITTERINGER I FORBINDELSE MED UTBRUDD AV KORONA-VIRUS.

Utbruddet av korona-viruset har gitt dramatiske konsekvenser for hele det norske samfunnet. En av disse konsekvensen vil for mange være tap av inntekter. Staten går inn med støtteordninger til både lønnstaker, virksomheter og selvstendige næringsdrivende for å redusere konsekvensene av pandemien som påvirker de aller fleste av oss.

I den forbindelse ønsker MannsForum å rette fokuset også på bidragsmottakere og bidragspliktige. 

MannsForum ser at saksbehandlingstiden i  NAV systemene vil kunne føre til mange utfordringer for denne gruppen.

Permitteringer vil kunne føre til betydelige reduksjoner i inntekt. Samtidig er bidragspliktige forpliktet til å betale bidrag frem til en eventuell ny saksbehandling hos NAV. En søknad om endring tar typisk 5-6 måneder å behandle p.g.a. stor arbeidsmengde hos NAV.

I mellomtiden kan dette føre til personlig tragedier. For selv om du etter 6 mnd skulle være så heldig å få redusert bidrag i tråd med inntekts nedgang fra permisjonen er det på ingen måte garanti for at du får pengene i retur. Bidragspliktig risikerer å måtte inndrive pengene via namsmannen, noe som for mange er en uoverstigelig oppgave som krever advokathjelp. Bidragspliktig risikerer at omkostninger blir større enn gevinsten ved å inndrive pengene og da er pengene som det offentlige har krevet inn i realiteten tapt.

Bidragsmottaker også kan ende i samme situasjon, med redusert inntekt hvor bidrags betaler opprettholder sin inntekt. Med over 85000 bidragspliktige i Norge kan dette gi store konsekvenser for mange, både bidragspliktige og bidragsmottakere.  Så for mange så vil det bli store konsekvenser ut fra dagens situasjon.

MannsForum oppfordrer derfor Departementet og NAV til å ta følgende grep av hensyn til bidragspliktige og bidragsmottakere sin vanskelige situasjon ifm permitteringer:

  • Utarbeide hurtigløsning hvor bidrag umiddelbart blir endret i tråd med den lønn vedkommende får etter en permittering for å unngå at bidragspliktig forskutterer bidrag som senere settes ned. 
  • Saker under behandling hos NAV som er sendt inn før de drastiske tiltakene ble iverksatt av Regjeringen bør settes på vent mens saker sendt inn etter dette bør prioriteres. 
  • Vurdere mulige hurtigløsninger for endring av allerede løpende bidragsordninger.
  • Faktisk inntekt skal legges til grunn. Ikke skjønnsfastsetting av bidrag slik NAV i mange tilfeller praktiserer det i dag.

Vi anmoder også departementet om at NAV sitt fastsettelsesgebyr for beregning av barnebidrag fjernes til dagens situasjon er normalisert.

Med vennlig hilsen
Arne Børke
Styreleder

Med vennlig hilsen
Ole-Petter Olsen
Styremedlem