HjemNettavisFlere reagerer på NRK-sak om bosted hos far

Flere reagerer på NRK-sak om bosted hos far

Vinklingen om at en økt andel av barn med bosted hos far øker antallet konflikter, får flere organisasjoner til å stille spørsmålstegn ved NRK-journalistikken.

Stadig flere får adresse hos far etter samlivsbrudd: – Et tema som skaper mye konflikt“, konkluderer NRK i sin overskrift. Den multimediale saken ble også gjengitt på NRK nyheter sin sending kl 19.00 samme dato.

I nyhetsinnslaget uttaler blant annet leder i Aleneforeldreforeningen, Cathrine Austrheim, følgende til rikskringkastingen:

– Det handler om hjem der far har mulighet til å bli sittende med tidligere felles bolig. Mor må flytte til et område med lavere boligpriser, og barna blir værende på fars adresse. Barna blir gående på skole i hans nærområde langt unna mor selv om det er avtalt delt bosted.

Mors rett fremfor barnas beste?

– At barna får beholde sitt vante miljø, sine venner og den skolen de er vant til å gå på, blir av leder i Aleneforelderforeningen fremstilt som negativt. Det at far har ressurser til å sikre stabilitet og kontinuitet for barna skal altså trumfes av mors rett til å ha barna hos seg, selv om dette betyr at barna må rives vekk fra stedet der de har vokst opp, kommenterer MannsForum via leder Arne Børke.

MannsForum vurderer det dit hen at lederen av Aleneforeldreforeningen muligens trenger en påminnelse om at morspresumpsjonen ble fjernet fra lovverket for 40 år siden. Og en oppdatering på nyere forskning. Denne viser at barn som vokser opp med to tilstedeværende foreldre kommer klart best ut på alle områder sammenlignet med de som ser lite eller ingenting til den den ene av sine foreldre. Statistisk sett er dette i de aller fleste tilfeller far som mangler for barna.

– I Elvis-prosjektet som ble startet i Sverige i 2011, viser svensk forskning at det uansett går bedre med barn som har delt bosted, eller växelvis boende som svenskene omtaler det som, enn barn som har samvær eller bare bor med en forelder. I 2011 trodde svenske forskere også at barn ble stresset av to hjem. Men forskningen viser at barn som bor mest eller bare hos en forelder, er mer stresset enn barn med delt bosted og delt botid. Det er også konkludert med at gode foreldrerelasjoner er like viktig i alle boalternativer. Sverige har praktisert delt bosted som utgangspunkt for barneloven siden 1998, sier Børke og legger til:

– En av de tingene som overrasket forskerne mest, var at der barna hadde betydelig kontakt med begge foreldrene, så var forholdet til begge foreldre bedre enn der barna bodde mest eller kun hos en forelder.

Også F2F reagerer

MannsForum er ikke alene om å reagere på NRK sin sak og vinklingen av den.

Rune Harald Rækken, som er leder i Foreningen 2 Foreldre, har skrevet et debattinnlegg som Nettavisen har publisert. Her påpeker Rækken flere svakheter i NRK sin artikkel.

“Vinklingen på oppslaget vitner om liten forståelse på hva som er det egentlige problemet når foreldrene skiller lag”, skriver Rækken i debattinnlegget “Råd til foreldre som er i ferd med å bryte ut av sine samliv“.

Han nevner blant annet også at NRK problematiserer at begge foreldrene ønsker å stille likeverdig opp for barna sine, også etter samlivsbrudd:

“Dette burde heller ubetinget heies på. Hvis et ønske om likeverdig foreldredeltakelse i sine felles barns liv skaper konflikter mellom foreldre som bryter sine samliv, må rammebetingelsene for foreldreskap etter samlivsbrudd endres gjennom en modernisering av barneloven”, konkluderer Rækken.

Her kan du leser mer om forskningen fra Sverige:

https://www.su.se/publichealth/english/research/research-projects/the-elvis-project

https://www.su.se/publichealth/forskning/forskningsprojekt/elvis-projektet