HjemNettavisSaksbakgrunn: Knut Harald Frøland og Samnanger kommune

Saksbakgrunn: Knut Harald Frøland og Samnanger kommune

Samnanger kommunes barnevernstjeneste har fått massiv kritikk for sitt arbeid gjennom to tiår. To granskningsrapporter, en i 2013 og en i 2020, gir barnevern, fylkesnemda og tingrett strykkarakter.

Knut Harald Frøland fra Bygdelista (tverr-politisk) ble valgt til ordfører i Samnanger 2015 og gjenvalgt i 2019. Han har bakgrunn som ingeniør i teknisk samfunnsplanlegging. Er oppvokst på Frøland i Samnanger, sammen med to andre søsken.

Frøland har hindret kommunesammenslåing med Bergen, bestilt rapporten om barnevernet fra 2020 og står bak oppreisningserstatning og en offentlig unnskyldning til barnevernets ofre.

Advokat John Christian Elden er nå engasjert for å utrede om det er mulig å stille kommunens tidligere barnevernssjef personlig ansvarlig, men vil også se på ansvarsforhold for fylkesnemda og tingrett. Lykkes de i prosessen, vil det medføre dramatiske endringer i det offentlige Norge.

Ordføreren får enorm støtte på grasrotnivå fra det ganske land og har fått egen støttegruppe på Facebook. Den fikk rundt 5 000 medlemmer på få dager – langt større enn innbyggertallet i Samnanger kommune. Knut Harald Frøland møter også massiv kritikk fra sine meningsmotstandere.