HjemNettavisVelkommen til Mannsdagen 2021

Velkommen til Mannsdagen 2021

OPPLEVER FEDRE DISKRIMINERING?

VELKOMMEN TIL NORDISK KONFERANSE OM LIKESTILLING OG LIKESTILT FORELDRESKAP

Norden sies å være best i verden på likestilling – Et stort antall menn og fedre er helt uenige. Dette kommer tydelig frem i en ny undersøkelse blant nordiske fedre, som ikke opplever å bli behandlet som en likeverdig forelder av myndigheter og offentlig forvaltning. Barne-, familie- og likestillingsmyndighetenes innarbeidede holdning om at mors beste er barns beste, er grundig tilbakevist av internasjonal forskning, og i direkte konflikt med Europarådets resolusjon om at likeverdig foreldreskap er best for barn. Norden henger etter i den familiepolitiske utviklingen.

Konferansen er åpen og gratis.

Garantert plass ved påmelding: [email protected]

Velkommen til debatt!

Tid: Den Internasjonale Mannsdagen 19 november kl. 1130- 1600

Sted: Youngs, Youngstorget 3, Oslo (konferansen blir live-streamet).

Arrangør: MannsForum (Norge) i samarbeid med nettverket Nordic Equality, World Parents organization, Foreningen Far (Danmark), VBU (Sverige), Lasten Oikeudet (Finland) og Foreldrajafnretti (Island), og Youngs Oslo.

Last ned program som PDF her


HOVEDPUNKTER
:

1100-1130         
Registrering/Lett lunsj

1130                   
Musikk av Oscar Danielson

1140-1200        
Nordiske fedre forener kreftene i arbeidet for likestilt foreldreskap

1200 -1220       
Vil Norges nye regjering føre en mer barnevennlig familie- og likestillingspolitikk?

1220-1235        
Hindrer myndighetene nordiske fedre i å ta vare på barna sine etter samlivsbrudd? Undersøkelse blant 4000 nordiske fedre

1235- 1325       
Internasjonal forskning viser at likestilt foreldreansvar og delt bosted er best for barnet etter samlivsbrudd. v/Professor William Fabricius

1340 – 1350     
Presentasjon av vinnerne av MannsForums Manns- og Kvinnepriser

1350 – 1420     
Europarådet anbefaler likestilt foreldreskap som barnets beste.
Presentasjon av Europarådets resolusjon nr. 2079

1420 – 1450     
Har kjønnsbalanse erstattet like muligheter som overordnet
mål i likestillingspolitikken?

1450 – 1505     
Avdukning av Mannsforums likestillingsbarometer

1505 – 1555     
Paneldebatt:
Hvordan sikre barn samvær og omsorg fra begge foreldre etter samlivsbrudd?

1555- 1600       
Oppsummering og avslutning

1630 – 1900      
Sosialt program