HjemNettavisVelkommen til Mannsdagen 2021

Velkommen til Mannsdagen 2021

OPPLEVER FEDRE DISKRIMINERING?

VELKOMMEN TIL NORDISK KONFERANSE OM LIKESTILLING OG LIKESTILT FORELDRESKAP

Norden sies å være best i verden på likestilling – Et stort antall menn og fedre er helt uenige. Dette kommer tydelig frem i en ny undersøkelse blant nordiske fedre, som ikke opplever å bli behandlet som en likeverdig forelder av myndigheter og offentlig forvaltning. Barne-, familie- og likestillingsmyndighetenes innarbeidede holdning om at mors beste er barns beste, er grundig tilbakevist av internasjonal forskning, og i direkte konflikt med Europarådets resolusjon om at likeverdig foreldreskap er best for barn. Norden henger etter i den familiepolitiske utviklingen.

Velkommen til debatt!

Tid: Den Internasjonale Mannsdagen 19 november kl. 1130- 1600

Sted: Youngs, Youngstorget 3, Oslo (konferansen blir live-streamet).

Arrangør: MannsForum (Norge) i samarbeid med nettverket Nordic Equality, World Parents organization, Foreningen Far (Danmark), VBU (Sverige), Lasten Oikeudet (Finland) og Foreldrajafnretti (Island), og Youngs Oslo.

Konferansen er åpen og gratis. Fritt oppmøte, garantert plass ved påmelding: [email protected]


PROGRAM

1100-1130          Registrering/Lett lunsj

1130                    Musikk av Oscar Danielson

1140-1200        
Nordiske fedre forener kreftene i arbeidet for likestilt foreldreskap. Velkommen til konferansen v/ MannsForums leder Arne Børke og Jesper Lohse, Nordic Equality

1200 -1220       
Vil Norges nye regjering føre en mer barnevennlig familie- og likestillingspolitikk? Norges nye familie- og likestillingsminister (TBC) presenterer regjeringens nye politikk på området

1220-1235        
Hindrer myndighetene nordiske fedre i å ta vare på barna sine etter samlivsbrudd? Resultater av en undersøkelse blant 4000 nordiske fedre v/Jesper Lohse, Nordic Equality

1235- 1325       
Internasjonal forskning viser at likestilt foreldreansvar og delt bosted er best for barnet etter samlivsbrudd. v/Professor William Fabricius, Universitetet i Arizona, USA

1325 – 1340      Kaffepause mm.

1340 – 1350     
Presentasjon av vinnerne av MannsForums Manns- og Kvinnepriser.

1350 – 1420     
Europarådet anbefaler likestilt foreldreskap som barnets beste. Presentasjon av Europarådets resolusjon nr. 2079 om likestilling og delt foreldreansvar; fedres rolle.

1420 – 1450     
Har kjønnsbalanse overtatt som overordnet mål i likestillingspolitikken? v/ Professor og forfatter Hans Bonde, Universitetet i København.

1450 – 1505     
Fra Patriarkat til Matriarkat?; MannsForums alternative likestillingsbarometer dokumenterer utviklingen v/ Guttorm Grundt

1505 – 1555     
Paneldebatt: Hvordan sikre barn samvær og omsorg fra begge foreldre etter samlivsbrudd?

 Deltagere:

  • Familiepolitikere fra de fire største partiene etter valget (TBC)
  • Representant for Europarådet (TBC)
  • Professor William Fabricius
  • Jesper Lohse, Nordic Equality
  • Matts Hertsberg, VBU, Sverige

Moderator: Arne Børke, MannsForum

Spørsmål og innspill fra salen

1555- 1600        Oppsummering og konklusjon. Avslutning.

1630 – 1900      

Sosialt program:

Sted: (Vil bli bekreftet senere)

  • Filmen: «Kollisjon» (TBC), Dansk publikumsfavoritt inspirert av fedres og barns sanne historier.
  • Mat & drikke