HjemNettavisMannsforums mannspris og kvinnepris for 2019 tildeles:

Mannsforums mannspris og kvinnepris for 2019 tildeles:

MANNSFORUMS KVINNEPRIS 2019 TILDELES

Guri Melby

For hennes positive holdning og politiske arbeid for full kjønnslikestilling
mellom mellom mødre og fedre, og kvinner og menn. Guri Melby var en
pådriver for at Venstre i sitt partiprogram gikk inn for delt bosted og
sanksjoner mot samværssabotasje. Hun er positiv til å gjøre Likestillings og
diskrimineringsloven kjønnsnøytral.

MANNSFORUMS MANNSPRIS 2019 TILDELES

Øystein Stene

For hans modige forfatterskap hvor han med utgangspunkt i personlige
erfaringer skriver åpent om menns særlige likestillingsutfordringer i Norge;
«likestillingens hjemland». Hans bok «Mitt liv som mann» innevarsler et
paradigmeskifte i norsk kjønns- og likestillingsdebatt, der menn omsider
kommer på banen og deltar aktivt i debatten på egne premisser.