HjemNettavisNORSKE MENN, UTENLANDSKE KVINNER

NORSKE MENN, UTENLANDSKE KVINNER

MannsForum tar selvfølgelig sterk avstand fra den type handlinger som blir beskrevet nylig i en sak hos NRK hvor det blir fortalt om utenlandske kvinner som blir levert på døra hos krisesentre rundt om i landet av norske menn. Alle mennesker skal behandles med respekt og verdighet, uavhengig av kultur, kjønn eller hudfarge.

Når det gjelder menn som henter kvinner fra utlandet, og da spesielt fra land med betydelig lavere levestandard enn vår egen, så presenterer NRK kun den ene siden av hele bildet. Menn fremstilles enda en gang ensidig som den utøvende part av uakseptable handlinger. MannsForum er heller ikke de eneste som reagerer på den ensidige fremstillingen til NRK. Dette har også Resett gjort, og kommet med en egen artikkel som tar for seg en del tall som ikke var inkludert i NRK sin artikkel.

MannsForum ser at det også finnes en annen dynamikk enn den NRK beskriver. Urovekkende mange av MannsForum sine medlemmer kan fortelle en helt annen historie enn den NRK forteller. Disse mennene har funnet en kone i utlandet som har flyttet til Norge for å starte et nytt liv her. Ikke lenge etter ankomst til Norge, etter at kvinnen har blitt gravid, eller nylig blitt mor, så flytter mor ut av felles hjem og til krisesenter. Mannen blir utsatt for grove beskyldninger om både psykisk og fysisk vold, og i mange tilfeller blir far hindret kontakt med eget barn.

Av fedre i vår organisasjon som har utfordringer med tidligere partnere de har felles barn med, så opplever MannsForum at menn med tidligere partnere fra andre verdensdeler er overrepresentert blant de som blir utsatt for grove beskyldninger fra mor. Mange av bruddene kommer gjerne før det har gått to år etter at kvinnen har flyttet til Norge.

Det kan være på sin plass og opplyse om at det finnes visse unntak fra kravet om botid i landet før man er kvalifisert til permanent opphold i Norge. Det er nemlig slik at hvis man har blitt mishandlet av ektefellen/samboeren, så kan man søke selvstendig oppholdstillatelse selv om kravene om botid ikke er oppfylt.

MannsForum har blitt gjort oppmerksom på at det finnes grupper hvor denne og annen informasjon blir formidlet med tanke på å utnytte systemet maksimalt til egen fordel. Men det er heller ikke vanskelig å finne informasjonen selv på UDI sine sider.

https://www.udi.no/skal-soke/oppholdstillatelse-for-de-som-har-blitt-mishandlet/

Det er selvsagt tragisk at kvinner som kommer til Norge opplever det NRK beskriver, og selvsagt må utenlandske kvinner som opplever overgrep fra mannen de har valgt å leve sitt liv med få beskyttelse. MannsForum mener allikevel at det er på plass med en nyansering, og ønsker å presisere at bildet ofte ikke er svart/hvitt. Det er mye som tyder på at en del av de med utenlandsk bakgrunn som kommer til krisesenterene ikke er reelle ofre, men mennesker som kynisk utnytter dagens system og regelverk. Det er derfor viktig at man ikke ukritisk aksepterer den ene part sin fremstilling av seg selv som offer. Spesielt ikke når det finnes kraftige insentiver som tilsier at man har et stort utbytte av å bli definert inn i nettopp denne rollen.