HjemNettavisNy Nordisk børnelovgivning i 2021

Ny Nordisk børnelovgivning i 2021

Foto: I Jesper Lohse eie.

Mannsforums nettavis inviterer utvalgte personer til å skrive tre debattinnlegg i serie. Temaene står fritt, men må diskutere eller belyse et mannsperpektiv i likestillingsdebatten.


Spesielt invitert og først ut er Jesper Lohse, landsformand for Foreningen Far i Danmark. Innlegget representerer skribentens egne meninger.
https://foreningenfar.dk/


Ny Nordisk børnelovgivning i 2021

Børn har en menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre. Det er en menneskeret at opleve respekt for familielivet og det er en menneskeret at opleve beskyttelse mod forskelsbehandling baseret på køn og anden stilling f.eks. familieformen.

Det er præciseret i FN børnekonventionen og den Europæiske Menneskerettighedskonventionen samt er vigtige grundregler for et sundt og moderne nordisk samfund.

De nordiske regeringer og parlamenter har i 2021 en enestående mulighed for at sikre lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger i samfundet. Dette samtidigt med bedre mental sundhed for børn og offentlige besparelser.

Det er positivt for samfundet og der er ingen tvivl om at Norden kan gå forrest i verden. Skal det ske er det vigtigt at vi har fokus på lige muligheder i arbejdslivet såvel som familielivet for at skabe en god balance og en nordisk succes. 

Vi kan ikke længere sige hvem som er den bedste elev, medarbejder, leder, politiker – eller forælder – alene ved at kigge på køn. Det er positivt og giver nye muligheder i livet.

Den fremtidige nordiske børnelovgivning skal i familielivet baseres på fælles forældreskab som udgangspunkt for alle borgere samt god kvalitet for de børn og forældre, der har brug for samfundets hjælp.


Det er faktisk forholdsvis simpelt at lave en ny, god og moderne børnelovgivning, der virker for børn og forældre i hele norden og internationalt.

Grundprincippet er baseret på 3 trin:

Trin A – Barnets ligeværdighed med far og mor er udgangspunktet 

Trin B – Forældrene har frit valg til at lave egne aftaler 

Trin C – En børnesagkyndig familieret træffer afgørelse ved saglige bekymringer af forældre eller myndigheder baseret på ligeværdighed, dokumentation og belønning af god adfærd

Det er her problematisk at vi stadig i dag lever i et nordiske samfund med en børne lovgivning, som er baseret på en forælder i et samfund, hvor børnene nu og i fremtiden lever med begge.

Vi har brug for at sikre en ny og moderne børnelovgivning, hvis vi vil overholde børn og borgeres rettigheder.

Fælles forældreskab er normen i norden og både hverdagen såvel som børneforskningen dokumenterer i dag at fælles forældreskab er bedst for barnet i alle familieformer som udgangspunkt.

Det fælles forældreskab giver børnene mere ro og kvalitetstid, bedre identitet fra far og mor samt mindre stress i familielivet. Børnene oplever flere sociale ressourcer og en bedre mental sundhed.

Alle gode ledere og forældre ved derfor, at skal vi skabe en positiv vækst og udvikling skal vi belønne god adfærd, i stedet for køn. For belønner vi køn som det er sket og fortsat sker i nordisk lovgivning, skaber vi mulighed for at forældre baseret på køn opnår fordele og derfor snyder det familieretslige system, hvilket tilsvarende er udbredt og næsten hverdag i samfundet.

Vi overholder herved ikke menneskeretten og misbruger samtidig sparsomme offentlige ressourcer, som kan bruges til at hjælpe de børn og forældre der har et reelt behov.

Vi kan gøre det bedre i Norden indenfor den moderne børnelovgivning og vi kan skabe en børnelov som virker nu og i fremtiden baseret på respekt for mennesker, ordentlighed og sunde værdier for børn og borgere.

Baseret på flere års analyse af det nordiske familierettslige system og international børnelovgivning er der her en anbefaling til en fremtidig børnelovgivning.


De 10 bud på fremtidens Nordiske børnelovgivning 

§1 Barnets forældre er far og mor med respekt for andre omsorgspersoner, der giver barnet kærlighed i livet. Børn har en menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre.

§2 Barnets forældre skal have samme offentlige informering med digital post om barnet.

§3 Barnet har ret til min. 3 måneders forældreorlov med hver forælder.

§4 Alle forældre har fælles forældremyndighed, medmindre tungtvejende forhold tæller imod

§5 Bor forældrene ikke sammen har barnet dobbelt bopæl og ligeværdig kvalitetstid med sine forældre som udgangspunkt.

§6 Barnets indtægter og udgifter fordeles 50/50 mellem forældrene ved ligeværdig eller stort set ligeværdig tid. Ved weekendordninger sikre den ene forælder barnets økonomi mod et normalt børnebidrag under hensyn til begge forældres indtægts niveau og vilkår.

§7 Flytter en forælder længere væk end 1 times transport fra barnets bopæl får anden forælder alene bopæl for barnet foruden at fraflyttende forælder varetager transport af barnet som udgangspunkt.

§8 Forældrene kan lave anden aftale om samvær og økonomi om ønsket.

§9 Er der bekymring for barnet af en forælder eller myndighed behandles sagen af en børnesagkyndig familieret og der kan inddrages en certificeret bisidder for barnet

§10 En børnesagkyndig familieret kan ved tungtvejende grunde træffe anden afgørelse med fokus på ligeværdighed, dokumentation og det bedste for barnet. Alle påstande om strafbare forhold behandles af politiet.

Hele den nye børnelovgivning kan faktisk skrives på en A4-side, så måske vi bare skal se at få ryddet op i de 10.000 vis af lovtekster, som i dag krydser hinanden og slet ikke bruges eller ikke kan bruges i dagens moderne nordiske samfund.

Lad os starte med fremtidens børnelovgivning i dag. Det handler om respekt for mennesker og glade børn samt børn og borgeres rettigheder i samfundet. Vi kan skabe en succes i fællesskab!

Om Jesper Lohse

Jesper Lohse er uddannet MBA og har 25 års erfaring som strategisk rådgiver for nationale og internationale organisationer, der arbejder i optil 100 lande.

Han er landsformand for Foreningen Far i Danmark og koordinerer nordiske børn og fædre organisationer samt udpeget af ministeren til rådgivende udvalg for Familieretshusene i Danmark.

Jesper Lohse er forfatter til ’Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre’ der aktuelt er udkommet i version 2020. Bogen er udleveret til alle Folketingets medlemmer i Danmark samt til FN, Europarådet og Menneskerettighedsdomstolen i forbindelse med eksamination af menneskeretten for børn og fædre i Norden og Europa.

Bogen kan bestilles på dansk online og udkommet snart på engelsk: 
https://www.saxo.com/dk/verdens-foerste-ligestillingskatalog-for-boern-og-faedre_jesper-lohse_paperback_9788740419313