HjemNettavisNy spleis for å fortsette rettsaken mot NAV

Ny spleis for å fortsette rettsaken mot NAV

MannsForum startet våren 2021 med arbeidet for å få avklart lovligheten av NAV sin praksis angående belønning av samværssabotasje ved å øke barnebidraget hos den bidragspliktige når denne blir utsatt for samværssabotasje. 

MannsForum forsøkte da å føre saken som gruppesøksmål, noe som staten har greid å få avvist i både tingrett, lagmannsrett og høyesterett. Men MannsForum har ikke gitt seg av den grunn, og jobbet videre med å få anlagt saken som fastsettelsessøksmål da dette ble vurdert som mest egnet når gruppesøksmålet ble avvist.

Også dette forsøker staten å få avvist, til tross for at både NAV direktøren og tidligere barne- og familieminister Ropstad har gitt uttrykk for at de har ønsket å få spørsmålet prinsipielt vurdert av retten.

Mens MannsForum er en organisasjon med begrensede økonomiske midler har vår motpart, staten, ubegrensede ressurser, og det kan virke som at staten sin strategi er å trenere saken så lenge som mulig for å få MannsForum til å gi opp på grunn av begrensede økonomiske midler. Ikke ulikt en del foreldre med fri rettshjelp som noen ganger forsøker å utarme den andre forelderen økonomisk med gjentatte saker om samvær, frem til samværsforelder til slutt ikke har råd til mer advokathjelp.  

Men MannsForum ønsker ikke å gi seg, og derfor søker vi din hjelp til å få gjennomført søksmålet helt til en endelig avgjørelse.

Men i denne spleisen åpner MannsForum opp for at du selv får mulighet for å ta stilling til hva din donasjon evt. skal øremerkes til ved å skrive ditt valg i kommentarfeltet på spleisen. Følgende muligheter er aktuelle:

  • Søksmål (mot NAV)
  • Generelt (foreningsarbeid) 
  • Nettavis (drift av mannsforum.no med artikler)
  • Kamerathjelp (drift av kamerathjelpen herunder møter med familivernkontorer). 

Skriv ordet før parentesen når du donerer, og husk at donasjoner på mellom 500 kr og 25.000 gir skattefradrag om du opplyser om navn og fødselsnummer i forbindelse med at du donerer på spleisen. 

MannsForum vil sørge for å innberette beløpene til skatteetaten. 

Hjelp oss med å hjelpe alle foreldre utsatt for samværssabotasje og gi ditt bidrag i dag!

Med vennlig hilsen styret i MannsForum.

  • Mer som dette:
  • NAV