HjemArrangementerMannsdagen 2019

Mannsdagen 2019

Velkommen til Mannsdagen 2019 – Den internasjonale konferansen om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer

Kulturhuset i Oslo tirsdag den 19/11-2019

Se Program

Bakgrunnen for Mannsdagen 2019 / konferansen er de store endringene i menn og kvinners livs- og likestillingsutfordringer i løpet av de siste 40 år. Feministenes kvinnekamp og myndighetenes likestillingspolitikk har endret samfunnet radikalt. De har bedret kvinners stilling i samfunnet, og ført til økt likestilling mellom kvinner og menn. Det sterke, ensidige og langvarige kvinnefokuset har samtidig bidratt til en undervurdering og underkommunikasjon av menn, fedre og gutters livs- og likestillingsutfordringer i samfunnet. Det fremherskende kvinnefokuset i politikken og samfunnsdebatten har skapt et bilde av kvinner som det underpriviligerte, men bedre og prioriterte kjønn, og menn som det privilegerte, men problematiske kjønn. Dette ubalanserte bildet bidrar til å skape økende avstand, mistillit og utrygghet mellom kjønnene.

Formålet med konferansen: er å sette søkelyset på gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer i dagens samfunn. Mange gutter og unge menn vokser i dag opp med et negativt selvbilde i en kvinnedominert oppvekst uten far hjemme og/eller gode mannlige rollemodeller i barnehage og skole. Gutter og unge menn dominerer statistikken over underprestasjoner og frafall i skolen, rusmisbruk, vold, lovbrudd, arbeidsløshet, uførhet og selvmord. Samfunnets kvinnepresumsjon og den negative utviklingen i mange unge menns livssituasjon, vil på lang sikt kunne true mange menns tillit til demokratiet, rettsstaten og velferdsstaten, med alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Vi må gjenskape tilliten mellom menn og kvinner i samfunnet.

Innholdet i konferansen: er foredrag og innlegg fra en rekke norske, nordiske og internasjonale kapasiteter på feltet som vil belyse gutter menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer fra ulike sider og utgangspunkt. Etter innledningene blir det paneldebatt mellom innlederne og salen.

  • Hovedinnleder er den kjente amerikanske familieterapeuten, statsviteren og forfatteren Warren Farrell, som vil innlede om den store guttekrisen og kjønnsutfordringene i USA og den vestlige verden; jfr. hans siste bok «The Boy Crisis», og hva som må gjøres for å begrense/reparere krisen.
  • Den kjente radikale kanadiske skribenten og produsenten Karen Straughan, som vil innlede om gutter, menn og fedres likestillingsutfordringer drøfte aktuelle strategier for å takle dem.
  • Den danske lederen av Foreningen Far og World Fathers Jesper Lohse vil innlede om verdens første likestillingsoversikt for barn og fedre, og den danske politikeren Simon Simonsen stiller spørsmålet om de politiske partiene trenger en talsperson for menns utfordringer, slik partiene i dag har talspersoner (kvinnenettverk) for kvinnesaker.
  • Psykiater og forfatter Dag Furuholmen vil sette søkelyset på de herskende myter om menn og fedres privilegier, og resultatene fra norske undersøkelser om dette.
  • Statsviter Asle Tåje reflekterer over guttekrisen og arven fra statsfeminismen.

Etter innledningene blir det paneldebatt mellom innlederne og salen med anledning til spørsmål, og svar. Etter debatten blir det utdeling av MannsForums Kvinnepris, Mannspris og Likestillingspris.

Etter konferansen blir det anledning til å se den kontroversielle amerikanske dokumentarfilmen «The Red Pill» av Cassie Jay, med intervjuer med fremtredende representanter fra både feministorganisasjoner og mannsnettverk i USA, og hennes refleksjoner rundt endringene i hennes egen sympati.

Konferansen er åpen og gratis, takket være økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR) og stiftelsen Fritt Ord.

Meld deg på via Facebook arrangemenet