NøkkelordBarns rettigheter

Nøkkelord:Barns rettigheter

Geir har i dag nesten ikke kontakt med sine egne barn

I den økonomiske rettssaken tapte barnemoren på de fleste punkter, slik begynner marerittet for far.

Den viktigste tiden i livet

Retten er ikke klar over konsekvensene av sine egne dommer

Pappa uten håp

Om ikke engang resurssterke fedre får være far for egne barn, hvilken sjanse har da de ressurssvake? Et sterkt leserinnlegg om samværsabotasje

Utøvelse av makt med sleipe knep

Shakespeare har en glitrende forståelse av manipulatorens grep på sine omgivelser. En manipulator legger ned mye forberedende arbeid i å skape tillitt og bli godt likt før selve manipulasjonen.

– Det verste man kan gjøre er å dømme noen for...

Intervju med forsvarsadvokat Marte Svarstad Brpdtkorb: Jeg tror ikke det er mange uskyldige i norske fengsler, men hvis det er noen, så er det personer som er dømt for seksuelle overgrep

Guttene i sal 227

I salen sitter det kun mødre. Jeg tillot meg å spørre tenåringene hvor deres far er. Han er ute av bildet, svarer guttene

Født sånn eller blitt sånn?

341 unge gjengangere skaper år etter år utfordringer og bekymring for politiet og kommunen. Majoriteten er gutter

Kvinners makt

At kvinner har makt får kraftig motbør fra aktivister på den identitespolitiske venstresiden

Er det for lett å lyve ved barnefordeling?

Som pappa er man sjakk matt hvis moren til barna lyver i retten for å sikre seg omsorgsretten, mange har fått livet sitt ødelagt.

Ny Nordisk børnelovgivning i 2021

Børn har en menneskeret til at kende og blive passer af sine forældre

Del 1 – Foreldre som rammes av og overlever foreldrefiendtliggjøring

Journal of Child and Family Studies (2020) 29:2268–2280 ORIGINAL PAPER Targeted Parents Surviving Parental Alienation: Consequences of the Alienation and Coping Strategies Les del 2 her Del 1:...

Del 2 – Foreldre som rammes av og overlever foreldrefiendtliggjøring

Journal of Child and Family Studies (2020) 29:2268–2280 ORIGINAL PAPER Targeted Parents Surviving Parental Alienation: Consequences of the Alienation and Coping Strategies Les del 1 her Del 2:...

Fra patriarkat til matriarkat

FRA PATRIARKAT TIL MATRIARKAT? Innledning på møte på Røyken filosofiske kafé 7.10.2010/Guttorm Grundt DEFINISJONER/KARAKTERISTIKA: Patriark; (Norsk Akademi Ordbok+): Stamfar, kirkelig overhode, (Eldre) Mann med faderlig utseende og vesen...

Samværssabotasje-serien hos TV2: – Da smalt det i innboksen min

TV2s journalist Haakon Eliassen har jobbet mer enn to tiår i nyhetsbransjen, men publikumsresponsen etter serien om samværssabotasje har vært helt uten sidestykke. [email protected] - En...

Dansk høyesterettsdom: – Et paradigmeskifte – Mor dømt

En mor som har begått samværssabotasje ble i dansk høyesterett nylig fradømt foreldreansvaret, mens faren på sin side vant fullt foreldreansvar. Det har bragt...

Ber ministeren om særbehandling av menn

MannsForum ber forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim om positiv særbehandling av menn for å bedre kjønnsbalansen på kjønnssensitive utdanninger. [email protected] Kvinner utgjør i dag det store...

Fjern barnebidraget – da vil motivasjonen for å samarbeide bli vesentlig...

Det er mange menn som klager på diskriminering, men likevel er de fleste mest opptatt av sine barns rettigheter.

NØKKELORD