HjemPolitiske innspill2013 - Høringsuttalelse fra MannsForum til NOU 2012

2013 – Høringsuttalelse fra MannsForum til NOU 2012

POLITIKK FOR LIKESTILLING; LIKESTILLINGSUTVALGETS UTREDNING OG INNSTILLING;

MannsForum er tilfreds med å ha fått Likestillingsutvalgets utredning til høring. For en nærmere
presentasjon av MannsForum vises til vedlegg 1. MannsForum registrerer imidlertid med bekymring
at det bare er to interesseorganisasjoner for menn som har fått utredningen til høring, i motsetning til
seksten interesseorganisasjoner for kvinner. De tre likestillingssentraene som har fått utredningen på
høring er også sterkt kvinnedominerte. Det vil stille ekstra store krav til departementet å foreta en
kjønnsbalansert avveining av de uttalelsene som kommer inn.

Last ned som pdf