HjemIntervjuMannsdagen - hva mener Norges første mannlige likestillingsombud?

Mannsdagen – hva mener Norges første mannlige likestillingsombud?

– Mannsdagen gir oss en god anledning til å vise de likestillingsutfordringer menn står i, sier, Norges første mannlige likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon til Mannsforum.

Meld deg på Mannsdagen 19 november på Litteraturhuset i Oslo kl 10 du også!

Meld deg på her

I forbindelse med Den internasjonale mannsdagen har Mannsforum stilt noen spørsmål til Bjørn Erik Thon Norges første mannlige likestillings- og diskrimineringsombud.

Den internasjonale mannsdagen nærmer seg. Den 19. November vil ulike land løfter ulike saker frem i lyset. Men den internasjonale mannsdagen har like fullt som mål, at de på tvers fremmer mannlige rollemodeller, bidrar til styrking av menns helse, jobber mot diskriminering, samt gjøre verden tryggere for alle, uansett bakgrunn.

Hvert år handler dagen om «å gjøre en forskjell for gutter og menn», noe som innebærer å både verdsette gutter og menn, og i tillegg gjøre tiltak for å bedre deres liv og helse.

Likestilling handler om hverdagslivet

– Jeg synes det er viktig at vi menn tar opp, og forteller om hva vi ønsker oss på viktige områder – som forholdet til barna, jobben og partneren vår. Det er jo det likestilling handler om; hva vi gjør i hverdagslivet vårt og hvordan vi bedre kan leve våre liv som menn, sier Thon.

På spørsmål om i hvilken grad han tenker at problemstillinger innenfor likestilling har endret seg de siste årene svarer Thon atkvinner i dag tar utdanning og jobber på en helt annen måte enn tidligere. Dette har endret kvinnerollene og synet vi har på kvinner, men dette påvirker også de valg og prioriteringer menn står i.

– Vi må derfor spørre oss hva disse endringen betyr for menn og hvordan kan vi legge til rette for at hverdagskabalen går opp for to-inntektsfamilien. Det er også slik at vi innen likestillingsdebatten er blitt mer klar over hva et tradisjonelt kjønnsrollemønster medfører av uhelse og problemer for gutter og menn, sier likestillingsombudet.

Går handlingsplan mot selvmord i sømmene

Vi vet at gutter sliter mer på skolen, og at flere menn tar selvmord – hvilke umiddelbare tiltak tenker du er viktig for å forebygge?

– Myndighetene gjennomfører nå en handlingsplan mot selvmord. Det er bra, men vi i LDO skal følge nøye med på om dette arbeidet prioriteres høyt nok. Vi vil også jobbe for at kommunene lager et bedre tilpasset tilbud til menn innen psykisk helsehjelp. I dag underforbruker gutter og menn dette tilbudet. Når det gjelder skole vil jeg sterkt oppfordre myndighetene til å gjøre noe mer konkret og sette i verk ulike tiltak som er foreslått av Stoltenberg-utvalget, avslutter Thon.

Mer som dette:

spot_img

MER Å LESE