HjemFremhevede posterKjære familieminister og justisminister

Kjære familieminister og justisminister

Følgende tekst er skrevet av en fortvilet mor og mormor som reaksjon på at hennes sønn ikke får lov til å være far for sitt barn. MannsForum kjenner identiteten til forfatteren og har også lest kjennelsen i saken. For MannsForum står denne saken frem som ennå et eksempel på hvor sterkt morspresumpsjonen fortsatt står i norsk rettssystem, og at det derfor er tvingende nødvendig at vi får en lovendring.

Kjære familieminister og justisminister

Det står så fint på siden til Barne- og Familiedepartementet at dere har ansvar for barn og unges oppvekst- og levevilkår.

Barn skal sikres gode og trygge oppvekst- og levevilkår.

Men er dette bare fine ord eller mener dere alvorlig at det er slik?

På Justis- og Beredskapsdepartementets side står det også fine ord:

Ansvar for rettsvesen, politi og påtalemyndigheten.

Er det rett eller er dette også bare ord?

Gjør dere noe for enkeltindividet som blir utsatt for justismord?

Nei det virker som både dere og Barne-og Familiedepartementet snur ryggen til når enkeltindividet har tittelen FAR.

Når tittelen er Mor da snur dere dere igjen og bukker og nikker og spør så ydmykt:

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ingen rettsregler i MOR NORGE gjelder for deg.

Du kan bare anmelde far og lyge, jo grovere beskyldninger jo bedre for deg. Vi lover å ikke straffe deg for at du prøver å beskytte ditt barn mot det store monsteret som heter FAR. Vi vet at han er farlig så vi ber bare politiet hente han uten å spørre først om han har noe å si. Men han er jo så farlig så de må sende full utrykning, sperre av området han er i og sette på alle blålys.

Vi lar han ikke få vite hvorfor før etter mange timer på glattcelle og flytransport til politistasjonen i en annen kant av landet.

Men MOR , FAR protesterer ikke, han gråter.

Og ja vi tror deg når du sier det er et spill for galleriet.

Og ja vi tror at han lyver når han sier han ikke forstår hvorfor han er i varetekt.

Ønsker du at monsteret skal straffes? Selvsagt ønsker du det. Og du ønsker erstatning for det DU mener han har gjort mot deg og barnet DITT.

Barnet DITT som er blitt 3 måneder og som du heldigvis har klart å holde borte fra Monsteret Far så mye du kan, og som nå plutselig er blitt det farligste vesenet i din tilværelse.

Og det er klart at du må legge deg inn under falskt navn på sykehuset for å få undersøkt barnet DITT siden monsteret Far kan komme og drepe både deg og barnet DITT.

Og ja vi tror deg når du sier at selv om de ikke fant noen skader på barnet så er han så farlig at det må utstedes besøksforbud. Først 4 uker. Og selvsagt hjelper vi deg så du får kontakt med barnevernet. De må jo få vite om monsteret som er etter deg så ikke det kan komme der og snu historien og lyve om deg.

Du har jo også vært så fornuftig å kontakte barnefordelingsadvokat i forkant samt bistandsadvokat. For ikke å snakke om at du har vært så smart at du ikke har oppgitt til Folkeregisteret at dere bor sammen. Da er det jo en enkel sak for deg å si at barnet er DITT.

Og ja vi bryr oss ikke om at Monsteret Far nesten ikke sover eller spiser, men prøver å forstå hvilket lyn som slo ned. Politiet har andre saker som er viktigere. Far er jo bare et monster så når du sier du er så redd så gir politiet 4 uker til med besøksforbud. Da har du tid nok til å bli ferdig å tømme huset og flytte på hemmelig adresse.

Og ja vi skjønner godt at du vil ha mer besøksforbud, men dessverre mor selv om politiet har tatt både pc og mobil fra monsteret Far så finner de ikke annet enn MOTBEVIS mot deg, men de har jo hatt så dårlig tid så de beholder både pc og mobil 4 måneder til. Vi må jo være sikker på at vi har gjort alt vi kan for deg MOR.

En forsiktig tekstmelding fra Monsteret Far etter 8 uker besøksforbud må du selvsagt sende til bistandsadvokaten din slik at han kan true Monsteret Far med nye anmeldelser og selvsagt Monsteret Far sin familie. De er jo like farlige.

Og ja politiet har mye viktigere saker å ta seg av og du klarer jo å holde Monsteret FAR borte ved hjelp av advokatene dine, så skal politiet se videre på dette når de får tid. Skal vi se, det vil vel gå bortimot et års tid.

Og ja vi skjønner at Monsteret FAR prøver å få se barnet DITT ved å kontakte advokat og få en midlertidig kjennelse. Men ikke bekymre deg. Beskyldningene dine er så grove og alvorlige at det kan ingen dommer gi han mulighet til før det har vært en hovedforhandling og etterforskningen er ferdig.

Har ikke Monsteret Far tid å vente på etterforskningen? Ikke bekymre deg for det heller. Det vil ta tid å få dette opp i retten.

Det må mekles først og dere kan møte hver for dere.

Og ja vi tror deg når du der sier at Monsteret Far er så farlig at vi kan like godt kle på barnet DITT en pen kjole og sende det ut i skogen med en pedofil. Vi tror også du mener det når du sier at barnet er DITT og at Monsteret Far bare kan glemme at han har et barn.

Det er jo det vi prøver å hjelpe deg med!

Har Monsteret Far stevnet deg for retten? Men du har jo den beste barnefordelingsadvokaten i Norge i tillegg til bistandsadvokat. Dere har god tid, saken kommer ikke for retten før 16 måneder etter at du anmeldte Monsteret Far. God tid til å produsere så masse bevis som du ønsker ved å snakke med alle mulige faginstanser som selvsagt ikke skal snakke med Monsteret Far. Og selvsagt er det bare din historie de skal får høre og legge til grunn for rapportene sine.

Og ja det blir oppnevnt 2 sakkyndige fra retten, men de er jo bare 2, så alt de sier kan du overprøve med nye rapporter der du alene kan være premissleverandør.

Skal det være samvær i forbindelse med sakkyndigrapporten? Hele 3 timer tilsammen. Ikke noe å bekymre seg for. Du bare stiller med psykolog til å observere barnet før og etter samvær så kan du få en rapport som sier at samværet var skadelig for barnet og at det blir retraumatisert. Du bare finner en psykolog som du snakker trill rundt med din historie. Det er du jo flink til.

Og ja det er klart at Monsteret Far kan ikke komme i barnehagen å være med i barnets naturlige miljø. De kan jo ikke utsette barna og personalet for et slikt farlig monster. Det må du jo virkelig si klart og tydelig fra om.

I tillegg må du jo få en egen psykolog til å observere barnet i barnehagen samtidig med den sakkyndige slik at du kan få en rapport som er i tråd med dine tanker og oppfatninger av barnet som svært traumatisert av Monsteret Far. Bare sånn i tilfelle den sakkyndige kommer fram til noe annet.

Og ja, det at barnet DITT er sårbart og trenger langt mer tilvenningstid enn andre i barnehagen er selvsagt Monsteret Far sin skyld. Han har jo fått lov til å holde det noen få ganger de 3 måneden du bodde med han før du klarte å komme deg vekk. Heldigvis lot du han ikke få stelle det eller ta det med ut alene på tur. Å true med anmeldelse og kidnapping hvis Monsteret Far tok barnet med ut på tur var jo rett og slett en genistrek. Og aller best er det at du forviste han fra soverommet.

Og ja dette viser jo hvor farlig han er så klart. Ikke rart barnet DITT får diagnosen angstlidelse etter vold fra monsteret Far og at det derfor ikke bør være noe samvær.

Og ja det er helt klart at du må bytte barnehage når denne barnehagen sier at det var du som la premissene for at det ikke skulle være noe samvær i barnehagen. Og når de i tillegg ikke kan bekrefte at barnet DITT gikk når det var 11 måneder, for så å ikke gå på 3 måneder etter 1 times samvær med Monsteret FAR under tilsyn, ja da er det helt klart at du gjør det eneste rette ved å skifte barnehage.

Og ja vi tror deg når du sier at begge de rettsoppnevnte sakkyndige er i mot deg. De skriver tross alt en enstemmig rapport som er helt på tvers av din oppfatning av virkeligheten. De kler jo av deg så du knapt har skinnet igjen på kroppen. Og selvsagt må du gjøre noe med det. Snakk med din dyktige advokat som kan klage på at rapporten er mangelfull. Det står jo ikke noe om Monsteret Far sin omsorgsevne, samt at det har vært for liten observasjon av Monsteret Far og barnet sammen.

Men for alt i verden, ikke si noe om at du selv har unndratt samvær med Monsteret Far.

Dere fikk avslag av dommeren på utsettelse av rettssaken ja. Ikke noe problem. Advokaten din sender det bare til lagmannsretten. Men pass på å sende det på fredag siden rettssaken begynner mandag. Da har ikke Monsteret FAR mulighet for å klage en eventuell utsettelse til Høyesterett.

Og ja så flott. Der fikk dere utsettelse. Lagmannsretten brukte god tid. Hele 3 timer på å gå gjennom saken og 142 sider med sakkyndigrapport. Nå var du og advokaten din flink. Til tross for at rapporten kler helt av deg fikk dere gjennomslag og advokaten din kan reise på helgetur med sine to sønner, og slippe å bruke denne dyrebare tiden på å jobbe mot Monsteret Far.

Fantastisk.

Når skal rettssaken berammes nå da? Dommeren vil ha den opp så snart som mulig, men i og med at dere også nå har vært så smart og fått godkjent 6 dager i retten i tillegg til at du skal ha med deg 2 advokater og 2 egne sakkyndige så blir ikke det så lett.

Timeplanen til advokaten din har ikke rom for 6 dager de neste 6 månedene, men dessverre så setter dommeren foten ned og forlanger at det ryddes i timeplanen så denne saken kan berammes. Vi skjønner at du trenger tid. Du må jo få hente inn flere rapporter om både deg og barnet.

Dessverre må Monsteret Far få 2 timer til med samvær med tilsyn, og da er det viktig at du får en ny psykolograpport på barnets reaksjon slik at du kan legge frem bevis på at barnet DITT blir retraumatisert av samvær med Monsteret Far. I tillegg må den beskrive at angst diagnosen er reell og selvsagt skyldes vold fra Monsteret Far de 3 første levemånedene.

Vi forstår at det vanskelig å godta samvær når du sier at barnet gulpet med vilje de 3 første månedene av livet sitt for å slippe å være hos far. Og når du sier barnet i tillegg disse 3 månedene sender deg bebreidende blikk fordi du lar Monsteret Far holde det, ja da er det ekstra forståelig.

Vi forstår også at du rømte til en annen kant av landet når barnevernet ville ha deg inn på mødrehjem fordi de ikke klarte å finne ut om det var du eller Monsteret Far som snakket usant. Men de snakket jo bare med Monsteret Far en gang så det er jo litt merkelig at de ikke tok ditt parti helt og fullt.

Men nå kommer rettssaken opp om 4 måneder. Du har vært flink. Klart å holde barnet ditt vekk fra Monsteret FAR, bortsett fra 3 timer samvær, i 21 måneder.

Nå må du bare passe på å ha nok vitner, og å gråte masse når det er din tur å forklare deg. Husk å skylde på stress og psykisk press om ikke det du sier ikke er helt rett i forhold til tidligere samtaler med de rettsoppnevnte sakkyndige. Det samme må du gjøre når Monsteret FAR viser video fra avhøret ditt hos politiet.

Retten må ikke få grunn til å tro at du er personlighetsforstyrret og at du har en annen virkelighetsoppfatning enn det som er normalt, slik at dette kan påvirke barnet DITT gjennom oppveksten.

Så flink du er! 19 vitner! Det er bra det. Det gjør ikke noe at ikke alle kan si noe om Monsteret Far. Det gjør heller ingenting om de får beskjed om at å lyve i retten kan medføre fengselsstraff i inntil 1 år. Du er jo MOR, du er beskyttet, og dermed er jo vitnene dine også beskyttet. I tillegg har du vært så flink å passe på at barnet DITT er så sårbart og så knyttet til deg at det blir vanskelig å ta det vekk selv om alt annet skulle tilsi at det burde det.

De sakkyndige er ikke på din side sier du? Har de vært imot deg fra første møte? Det burde du ikke si, de rettsoppnevnte sakkyndige er objektive så det er ikke bra å si sånt. Men med alle dine vitner som ikke er redd for å tøye på sannheten så er ikke det noe problem. Og selv om de modererer seg litt i positiv retning for Monsteret Far så får det ingen konsekvenser om retten finner ut de ikke snakker helt sant.

Har Monsteret Far levert fra seg bevis i form av tekstmeldinger og mail mellom dere to og han og din mor som er veldig positive til Far, så er heller ikke det noe problem. Du bare sier at det var for husfredens skyld.

Så selv om din mor har sendt mange positive meldinger og mail til han der hun takker for at han er så snill og god og tar henne i forsvar når du er vanskelig så er ikke det heller et problem. Det er jo for husfredens skyld!

Du må få frem i retten hvor fantastisk det er at DU har fått et barn, men hvor trasig det er at det er et resultat av voldtekt fra Monsteret Far, og at han tvang deg til å slutte med prevensjon. Og du må ikke glemme å fortelle hvor mye din familie gledet seg over graviditeten, for nå slipper du jo å reise til Danmark å få hjelp til å få det barnet du ønsket deg så sterkt.

Eneste skåret i gleden er jo nå Monsteret Far og hans familie. Men de har jo ikke følelser så de er ikke viktige. Farmor har jo tross alt fått se og holde barnet DITT 1 gang siden det ble født for 2 år siden. Det er jo veldig snilt gjort av deg tross alt.

Og ja vi må jo ikke glemme at du rett før rettssaken sendte sommerhilsen til Farmor og i tillegg tilbød henne å møte barnet DITT. Dette kunne du jo trygt gjøre for du visste jo at hun ikke kunne svare. Du ville jo bare anmeldt henne for å forstyrre privatlivets fred. Men nå kan du trygt si at du har vært på tilbudssiden uten å få svar. En ny genistrek.

Og ja nå er rettssaken over. De trodde deg ikke. 3 dommere og 2 rettsoppnevnte sakkyndige mener at Monsteret Far ikke er et Monster.

Han er bare FAR, og barnet er ikke bare DITT og det er ikke resultat av en voldtekt.

Bevisene du har lagt frem kan dessverre skyldes andre årsaker enn vold fra Far, og barnets sårbarhet er særdeles tvilsomt at den kommer fra fars lille samvær de 3 første månedene.

FAR er ikke som du har beskrevet han, han er omsorgsfull og konfliktsky og har de beste skussmål. Men det å være FAR er ikke nok. Heldigvis for deg. Du er jo MOR, så selv om mye ble sagt om deg og din personlighet og at mye tyder på at barnet skal være hos FAR, så blir du nå belønnet med fast bosted. Du har heldigvis ikke klart å gjøre barnet så trygt og godt at det kan flyttes, og siden du har vært SÅ flink så skal FAR få minimum 16 timer i året med tilsyn fra barnevernet først for så å trappe opp.

Heldigvis for deg var din familie så flink å tøye på sannheten i retten at de har fått tilsynsansvar en god periode når barnevernet er ferdig.

Det mest fantastiske er jo da at da skal DU og FAR på egenhånd bli enig om opptrapping av samvær.

Nå kan du klappe i hendene. Du vet at barnevernet ikke har kapasitet til mer enn 16 timer i året. Etter det kan du bare la være og levere barnet fra deg. Du kan jo bare gå til politiet og si at FAR påny har tatt på seg drakten og er blitt til Monsteret Far igjen. Jo eldre barnet DITT blir jo mer kan du fortelle din historie og påvirke barnet til å avsky Monsteret FAR, og dermed opprettholde sårbarheten og tilknytningen til deg.

Å sabotere samvær får ingen konsekvenser, men vi beklager selvfølgelig at du nå må dele foreldreansvaret med FAR. Vi ser at det kan bli problematisk for hadde det vært mulig med et samarbeid så hadde det jo ikke vært nødvendig med en rettssak. Blir det en ny runde i retten har du jo nå oppskriften og selvsagt har du ikke økonomi til det, så er det jo noe som heter FRI rettshjelp.

Masse hilsen MOR NORGE

Mannsforum kjenner identiteten til artikkelforfatteren