HjemNettavisNy barnelov: - Det må stå makt bak ordene

Ny barnelov:
– Det må stå makt bak ordene

MannsForum har gjennom det meste av vinteren og våren jobbet med å skrive høringssvar til Barnelovsutvalget utredning om en ny barnelov.

Dette endte med å bli en mindre bok på over 50 sider, men det er også mange emner å ta tak i! Alt fra manglende analyse av hvilke forutsetninger som ligger til grunn for dagens barnelov, om de samme forutsetninger stadig kan legges til grunn i en fremtidig barnelov, og til hvem skal ha det avgjørende ord ved uenighet mellom foreldrene? Er det retten, er det familievernkontorer, er det den forelder som tar seg til rette eller er det barnet som ifølge barnekonvensjonen har rett på å bli hørt?

Hva ligger i “barnets beste”?

Utvalget har foreslått at “barnets beste” skal bli en enda viktigere premiss. Men hva er barnets beste? Snakker vi på lang sikt eller på kort sikt? Hvordan veies en kortvarig uheldig opplevelse opp mot at forholdene på lang sikt blir bedre? Hvem sitter med den riktige vurdering av hva som er det beste for det enkelte barn?

Hva betyr det at man ikke har et klart utgangspunkt for om den ene eller begge foreldre skal ha avgjørelsesmyndighet? Hva betyr det at man fjerner legaldefinisjonen “vanlig samvær” og etterlater foreldrene i et juridisk tomrom uten en pekepinn på hva som kunne være et fornuftig utgangspunkt for en avtale? Skaper dette mindre eller større konflikter?

MannsForum går i sitt høringssvar gjennom mange av de ting som barnelovsutvalget ikke har tatt seg tid til.

Høringssvaret finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2020-14-ny-barnelov/id2828101/?uid=bc18b341-f6f4-4d5e-80f1-38cb791044db

Les for eksempel om hvorfor man har begrepet “daglig omsorg”, les deg opp på om bidragssystemet legger til rette for likedelt foreldreskap slik som barnelovsutvalget fikk i oppgave å legge til rette for med den nye barnelov.

Er du misfornøyd med at du må finne fra 100.000 til 200.000 kroner, eller mer, for å trekke den andre forelderen til retten hvis vedkommende motsetter seg enhver avtale du foreslår? Les om hvilke tanker MannsForum har om hvordan man forhåpentlig kan løse dette før det blir nødvendig med rettsak.

Ny barnelov og samværssabotasje

Er du skuffet over at barnelovsutvalget tror at samværssabotasje kan løses ved å tilby tilsyn på tre samvær? Eller at vi ikke har hørt fra Ropstad siden desember om hvordan vi skal få stanset premiering av samværssabotasje? Eller at Stortinget 8. mars 2021 ikke gikk “all in” for å sette en rask stopper for samværssabotasje?

Vi har smugtittet på flere av de andre høringsinnspillene og det gleder oss veldig å se at mange andre høringsinstanser har sett det samme som vi har. Nemlig at det må makt bak ordene (eller rettere sagt avtalene), slik at det ikke bare er de to foreldre som må kjempe en kamp seg imellom. Men at offentlige instanser kan kreve at løsninger testes ut.

Vi har sett et enormt engagement blant en rekke organisasjoner. Ved midnatt til den 6. mai var det kommet inn 114 høringssvar. Alle høringssvarene kan du finne her, men ønsker du å lese alle svarene må ikke ha det travelt, for det vil nok ta sin tid.