HjemPolitiske innspill2016 - MannsForum uttalelse

2016 – MannsForum uttalelse

ET LITE SKRITT I RIKTIG RETNING, MEN IKKE LANGT NOK;
MORSPRESUMSJONEN OG DISKRIMINERINGEN AV FAR VIL FORTSETTE

MannsForum vil gi honnør til Barne- og likestillingsminister Solveig Horne for å ville bedre fedres likestilling og likeverd i familien, også etter samlivsbrudd, slik at færre barn fra delte familier mister
kontakten og samvær med far. MannsForum ønsker derfor Hornes forslag til endringer i barneloven i hovedsak velkommen, som et lite, men viktig skritt i riktig retning.

Last ned som pdf