HjemGutters oppvekstvilkårREGJERINGEN MOTARBEIDER LIKESTILLING FOR MENN

REGJERINGEN MOTARBEIDER LIKESTILLING FOR MENN

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande skriver i sitt innlegg i Aftenposten 29.mai at hun arbeider for likestilling. Det er mulig, men ikke for alle, og ikke for menn. I et intervju på NRK 8 mai sier hun rett ut at hun ikke vil gjøre Likestillingsloven kjønnsnøytral. Hun vil i stedet beholde kvinnefavoriseringen i Likestillingslovens formålsparagraf §1. ledd 3: «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling». Dette er ren kjønnsdiskriminering av menn i strid med Likestillingslovens § 1 ledd 1: «Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn». Selv i feministiske Sverige er Likestillingsloven gjort kjønnsnøytral.

Kvinner er i dag i stort flertall både blant studenter og ansatte i høyere utdanning, i samtlige norske kjønnsforskningssentra, og blant ansatte og ledere i offentlig sektor, uten at Regjeringen engang forsøker å bedre kjønnsbalansen og likestillingen på disse områdene. Selv om guttene gjør det dårligere enn jentene i skolen, og hele 3 av 4 lærere i grunnskolen er kvinner, gjøres det heller ingen seriøse forsøk på å bedre kjønnsbalansen og likestillingen i skolen. Mangelen på rollemodeller og mannlige samtalepartnerefor gutter ofte uten farskontakt motiverer tydeligvis heller ikke til å rekruttere flere menn. Hvorfor kommer ikke Likestillingsombudet på banen og forlanger likestilling også her? Er Likestillingsloven i realiteten en Kvinnelov?