HjemNettavisStemoderlig behandling av mannlig kreft kan gå mot slutten

Stemoderlig behandling av mannlig kreft kan gå mot slutten

Nå får den mest drepende kreftformen av dem alle endelig politisk oppmerksomhet. Høyres landsmøte vil ha screening av prostata for menn – på lik linje med tilbudet kvinner i dag har til mammografi.

I 2019 ble 4877 menn rammet av prostatakreft. Samme år ble 3726 kvinner rammet av brystkreft. I 2019 døde 952 menn av kreft i prostata, mens 598 kvinner døde av brystkreft, viser Kreftregisterets “Nøkkeltall om kreft” (1).

Menn og prostatakreft leder den triste dødsstatistikken. Men undersøkelser viser at det er brystkreft som får mest fokus. Tall fra 2017 viser at brystkreft er kreftformen som, med god margin, er mest omtalt i norske media. Kreftformen ble omtalt 38.800 ganger. Prostatakreft ble derimot omtalt 17.700 ganger, også i følge Kreftregisteret (2).

Samme år, altså i 2017, gikk “Dagens Medisin” gjennom bevilgningene til forskning på kreft gjennom en tre-års periode. Brystkreftforskning fikk mest av alle kreftformene med 110 millioner kroner i støtte. Til forskning på prostatakreft ble det derimot bevilget 30 millioner kroner i støtte i samme periode (3).

Vi stikker hue i sanden

Dette kan i milde ordelag omtales som en skjevfordeling både av offentlig oppmerksomhet og forskningsmidler. Og det rammer menn hardt, tilsynelatende uten at folk bryr seg nevneverdig. Hvorfor dette stort sett får gli stille under radaren, forblir et ubesvart spørsmål.

“Femti prosent flere menn dør altså av prostatakreft samtidig som det bevilges fire ganger mer til forskning på brystkreft enn prostatakreft”, skriver Furuholmen og Raabe i dette innlegget om “Menn og prostatahelse” (3). Et innlegg som verken Aftenposten, Dagbladet, VG, BT, Klassekampen eller NRK Ytring hadde plass til å publisere i “Movember” 2020, kampanjemåneden for prostatakreft.

Med det bekreftet de to veletablerte legene statistikken nevnt over – prostatakreft får alt for lite fokus.

Våkner politikerne endelig?

VG melder i dag om at redaksjonskomiteen i Høyre egentlig sa nei, men ble overkjørt av landsmøtet lørdag. Høyre går inn for prostata-screening. Nå er håpet at vedtaket kan samle et politisk flertall på Stortinget. Slik vil flere menn i fremtiden kunne oppdage prostatakreft på et tidlig tidspunkt. Og flere liv reddes.

Stein Erik Hagen, tidligere kjent som “Rimi-Hagen” og i dag norsk næringslivstopp, har i mange år kjempet for økt oppmerksomhet og økt forskning på prostatakreft. Bare i år har Hagens selskap Canica bidratt med 3,5 millioner kroner til forskning.

– Jeg har aldri bedt om å få noe tilbake, men dette er gledelig – ikke for meg, men for norske menn, uttaler Hagen til VG i dag.

Vil du lese våre andre saker om prostatakreft og screening? Du finner dem her:

(1) https://www.kreftregisteret.no/Temasider/om-kreft/

(2) https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/brystkreft-far-mest-oppmerksomhet/

(3) https://mannsforum.no/nyheter/menn-og-prostatahelse/

(4) https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zgnmp5/stein-erik-hagen-om-hoeyre-vedtak-kan-redde-mange-norske-menns-liv