HjemLikestilt foreldreskapSamværssabotasje og barnebidrag: MannsForum svarer NAV-ansatt

Samværssabotasje og barnebidrag:
MannsForum svarer NAV-ansatt

NAV-ansatt hevder i leserinnlegg at NAV slett ikke premierer samværssabotasje. Nå får vedkommende skarpt tilsvar av MannsForum.

Hevder TV2 er unyansert

“Kort sagt: det er i prinsippet ingen av foreldrene som verken tjener eller taper økonomisk, da dette kun er snakk om forsørgelse av barnet”, skriver Lillian Skrede i et leserinnlegg i Nettavisen 06. februar i år. Skrede er ansatt i NAV, og mener TV2 har fremstilt saken om barnebidrag under samværssabotasje helt feil.

Skredes uttalelser får MannsForum til å reagere. I et tilsvar i Nettavisen, publisert i dag, får den NAV-ansatte klart svar:

Jo, det virkker som om NAV premierer samværssabotasje. En praksis som er stikk i strid med opprinnelige intensjoner blir ikke mer riktig bare den pågår lenge nok”, starter innlegget som er signert Christian Jessen. Jessen er leder i MannsForum sin barnelovsgruppe.

Demonterer NAV-ansattes argumenter

“Argumentasjonen om at ved samværssabotasje får bostedsforelder større utgifter, og at dette skal dekkes ved at samværsforelder ikke lenger får samværsfradrag. Et argument som umiddelbart høres fornuftig ut, men som absolutt ikke er sant”, skrives det videre.

– I dette innlegget imøtegår vi påstanden til den NAV ansatte som hevder at det ikke er penger å tjene på å sabotere samvær, sier Jessen og forklarer:

– For på en enkel måte å dokumentere at det faktisk er penger å tjener ved sabotasje, tar vi alene for oss utgifter til husleie, ved overgang fra samværsklasse 3 til klasse 2 i tilsvaret.

Ta gjerne turen innom Nettavisen og les hele MannsForums tilsvar der. Lenke finner du lenger oppe i teksten.