HjemNettavisDerfor er mannsdagen 19. november viktig

Derfor er mannsdagen 19. november viktig

Har du tenkt på hvorfor vi trenger en mannsdag? Det har Lotte Hoel og Thomas Vinil. Kom på MannsForums arrangement på Youngs 19. november du også!

– Jeg synes mannsdagen er veldig viktig. Alle slike dager og markeringer er meningsfulle. Fokus på likeverd, likestilling og rettferdighet er alltid verdifullt, innenfor samtlige områder. Nå handler det om mannsdagen, og den bør markeres av flere grunner, sier Lotte Hoel (avbildet i denne sakens collage) til MannsForum.

Les mer: Se programmet for MannsForums arrangement på Youngs 19. november.

Mange kjenner Hoel som en god pokerspiller. I 2012 ble hun norgesmester. Men i 2020 tok Hoel av seg pokerfjeset. Hun fortalte landet om oppveksten uten pappaen og om hvordan det oppleves for et barn å bli utsatt for samværssabotasje, blant annet hos TV2.

Fedre er ikke barnevakter

– Jeg vil spesielt trekke frem urettferdighet rundt barnefordeling i forbindelse med mannsdagen. At begge foreldre er likeverdige. Og ikke minst nødvendigheten av at et barn skal få lov til å ha begge foreldrene sine, poengterer Hoel.

Hun mener at fedre i dagens samfunn har en svakere plass i rettssystemet som far – og automatisk mindre rettigheter enn mor.

– Dette bør endres og foreldrene likestilles. En pappa er like viktig som en mamma, uansett hvordan man ønsker å vri og vende på det. Det er et faktum. Når fedre blir omtalt som barnevakt når de “passer” sine egne barn, da er det noe riv ruskende galt. For det er faktisk en manns rolle å være far, akkurat på lik linje som mor.

Hoel krever en lik barnelov for begge kjønn, der det ikke legges til rette for at far blir overkjørt, overhørt og nedprioritert. At dette også belønnes økonomisk for den ene parten, er noe det også blir slutt på, om Hoel får det som hun vil.

Hoel har rett

Lotte Hoel får støtte fra forsker og psykolog William V. Fabricius på sitt utsagn om at en pappa er like viktig som en mamma og at fedre er mer enn barnevakter. Fabricius kommer for å delta på MannsForums arrangement på Youngs 19. november.

Professor William Fabricius,
Arizona State University
(skjermdump fra universitets hjemmesider).

– Et av høydepunktene jeg skal snakke om, er hvor viktig det er for svært små barn å ha overnattinger hos fedre som ikke bor sammen med mødrene. Jo flere overnattinger små barn under to år har i løpet av en måned, helt opp til 50 prosent av tiden, jo sterkere bånd har barna til sine fedre 20 år senere, skriver Fabricius til MannsForum over e-post.

Det mest overraskende funnet fra Fabricius forskning, er likevel kanskje følgende:

– Relasjonen disse barna har til sin mor, tar ikke skade av det i det hele tatt. Faktisk blir også morsrelasjonen styrket for barna, avslører Fabricius.

Forskeren fra USA forteller videre at fordelene ved overnattinger er klart tilstede i både famililer med høyt og lavt konfliktnivå. De er også til stede i familier foreldrene er enige om overnattinger seg i mellom. Likeledes i familier der retten har gått inn og bestemt overnattinger.

Fabricius løfter også frem følgende faktum:

– Lik tid hos begge foreldre virker å redusere angst som barn i alle aldre opplever i familier med høyt konfliktnivå. Disse funnene står i kontrast til en del vanlige retningslinjer om å gå bort fra delt samvær i familier med høyt konfliktnivå.

– En stor skam

Men fedre, barn og samvær er ikke den eneste grunnen til at Hoel mener mannsdagen 19. november er viktig.

– Jeg vil også trekke frem vold mot menn. Det er noe vi ikke snakker nok om. Dette er en utbredt tematikk, der statistikken viser harde fakta. Noe vi ser klart og tydelig på statistikken, er at menn er mer utsatt for fysisk vold enn kvinner. Og menn utsettes oftere for trusler om vold enn kvinner. Dette ifølge Bufdir. Men de fleste menn anmelder ikke vold fra sin egen partner, dessverre, sier Hoel.

Også menns psykiske helse er en god grunn til å markere mannsdagen. Norge har et disproporsjonalt forhold av menn som velger å ta sitt liv, sammenlignet med resten av verden.

– I Norge tar over 600 mennesker selvmord hvert år. To av tre er menn. På verdensbasis tar over 800.000 personer livet sitt hvert år. 78 prosent av disse er menn. Vi snakker for lite om menns mentale helse. At det fortsatt er tabu å snakke om, er en stor skam. Her har vi en veldig lang vei å gå, sier Hoel.

Fantastisk dag

Lotte Hoel er ikke snauere enn at hun mener det nå er på tide å gi 19. november offisiell status som den internasjonale mannsdagen.

– Mannsdagen har ingen offisiell status, noe som burde endres etter min mening. Siden årtusenskiftet har så mye som 80 land både feiringer og markeringer på mannsdagen. Men den har fortsatt ikke fått en offentlig internasjonal status, i verdens fremste feministiske sosial demokrati. Det er trist, sier Hoel.

Hun legger til:

– Jeg synes vi skal hylle menn, for alt de gjør for oss. For alt de gjør for verden. For alt de gjør som fedre, som sønner, som brødre og ikke minst som ektemenn. Mannsdagen er en fantastisk dag, og den må feires!

Bør være selvfølge

– Vi gutter og menn er vant til å feire kvinnedagen hvert eneste år. I et likestilt samfunn bør derfor også naturligvis mannens dag markeres, sier Thomas Vinil (avbildet i denne sakens collage).

Vinil har selv erfaring i mange roller av en manns liv. Både det å være gutt, ung mann, voksen mann og pappa. Han ser også nytten av å stå sammen med andre. Derfor er han blitt aktiv i MannsForum.

– I lys av det MannsForum har klart, nemlig å samle medlemmer til et gruppesøksmål, er det kanskje akkurat dette med fedres samvær med barn som er viktig i forbindelse med årets internasjonale mannsdag, sier Vinil.

Han er ikke selv en del av søksmålet. Men heier likevel på dem som har gått sammen i et forsøk på snu Navs urimelige bidragspraksis når samværssabotasje skjer.

– Jeg tror at å gjøre noe slik som dette sammen, som gruppe og organisasjon, skaper energi. Man gir liksom ikke bare opp. Og det setter fokus på hvordan ting faktisk fungerer – eller ikke fungerer – i Norge.

David mot Goliat

Thomas Vinil synes likevel det er synd at de som på mange måter allerede ligger nede, også er de som må ta kampen for rettferdigheten.

– I forbindelse med dette gruppesøksmålet, er det jo de små som tar den store kampen. Derfor er det flott at MannsForum som organisasjon gjør dette, samler representanter i et søksmål, for å forsøke å skape rettferdighet. Det finnes foreldre som må betale tusenvis av kroner for et barn de aldri får se, påpeker han.

Menns rettigheter i møte med offentlige systemer i Norge, er noe Vinil også synes er viktig å se nærmere på.

– De fleste menn som kommer i kontakt med det offentlige, møtes av kvinner som jobber der. Eller så møtes de av systemer som i utgangspunktet er i favør av mor. Selvsagt finnes det saksbehandlere der ute som også ser fars interesser i sakene. Men i lengre tid har ting vært mer eller mindre til mødres fordel i de offentlige systemene, sier han og påpeker:

– Menn vil ikke bare være tilskuere til sine barns liv. Eller minibanker for eks-ene sine.

Men Thomas Vinil er likevel optimistisk med tanke på fremtiden.

– Klarer vi bare å samle oss litt, som gjennom MannsForum, er det lettere å trykke på mot det som er urettferdig. Jeg tror definitivt vi er inne i en god bølge!

Mer som dette:

spot_img

MER Å LESE