NøkkelordLikestilling

Nøkkelord:Likestilling

Yin, Yang og Jung

Motsetningene lager balanse, som to sider av samme sak skaper de en helhet

Identitetspolitikk truer venstresiden innenfra

Kan man kalle kvinner for "ikke-menn"? Den politiske venstresiden i Danmark er i strid med seg selv

Mannen blir redusert til statist for kvinners likestilling

Et bilde sier mer enn tusen ord: Fredrik Solvang spissformulerte spørsmålet “Får far for mye tid med barnet?” og slipper til en enkelt mann mot 7 kvinner i debatten på NRK tirsdag 26. mars

En opprørt, pensjonert kvinnelig leder tar bladet fra munnen

Av Gerd Irene Sættem: Jeg er så opprørt at jeg nå griper til tastaturet.

Hva er kjønnslikestilling?

Av Liv Roksand: I likestillingsteori er kjønnshierarkiet viktig - men det er ikke nok å sammenligne kvinner med menn, man må også sammenligne menn med kvinner

Svømmerens nye kjønn

Står tradisjonelle likestillingsmotstandere nærmere hverandre, når amerikansk høyesterett ikke kan definere hva en kvinne er?

Kjønn og rasjonalitet

Feminisme som maktforståelse er irrasjonell - Av Liv Roksand

Endrer krigen i Ukraina også vårt syn på kjønn?

krig kan lære oss noe om kjønn, for med alvoret følger ærligheten. I forhold til kjønn synes løgnen å være krigens første offer, ikke sannheten

Debatten fra Dagsavisen sprer seg videre

Debatten fortsetter i Dagsavisen, Aftenposten, Nytt på Nytt, og Facebook

Kvinners makt

At kvinner har makt får kraftig motbør fra aktivister på den identitespolitiske venstresiden

Trenger menn et eget talerør?

Skal vi oppnå et likeverdig samfunn, trenger vi like rettigheter, ikke en ny kjønnskamp

Jeg er kvinne og jeg har makt

Det tok tid før jeg skjønte at en «mild» væremåte også kan gi makt i relasjoner til andre. Jeg har selv opplevd at min mor hadde stor makt over meg gjennom å være mild, snill og sårbar.

Årets førstepremie i vås

Hvilken nyhet var mest våsete i året som gikk? Det er fristende å kåre "fra i dag jobber kvinner gratis". Men året som gikk gav oss en enda bedre kandidat i konkurransen om mest våsete likestillingsretorikk.

Likestilling gjelder mest for kvinner

Feminismens kvinnefokus er et hinder for en likestillingspolitikk med rom til alle

Feministisk pamflett 1813

Kvinner elsker den, og menn med interesse for kvinner bør også lese den. Jeg snakker om boka «Stolthet og fordom» av Jane Austen fra 1813

Velkommen til Mannsdagen 2021

Nordisk konferanse 19 november på Youngs i Oslo: "Likestilling og likestilt foreldreskap"

Kvinner som snakker for gutter og menn

Hvordan ville en bok om pubertet og seksualitet for jenter blitt mottatt hvis det var to unge mannlige leger som hadde skrevet boka?

NØKKELORD