NøkkelordLikestilling

Nøkkelord:Likestilling

Mastergrads- avhandling om MannsForum

Mastergradsstudent Oscar Emil Landa ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for humanoria, idrett- og utdanningsvitenskap institutt for kultur, religion og samfunnsfag, har levert og bestått...

Feminismens Sønner i Samtiden

Samtiden har publisert en artikkel skrevet av Dag Furuholmen og Guttorm Grundt der de spør hvor mange av de uønskede likestillingsholdningene i samfunnet kommer...

Språk, kjønn og makt

Forfatter og språkviter Helene Uri har kommet med en ny bok: Han, hun og hen. Håndbok i språk og makt.

Bokanmeldelse: Usynlige Menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling

Leder av Reform - ressurssenter for menn og nyvalgt medlem av Mannsutvalget Are Saastad har nettopp kommet med en bok som setter fokus på...

Mannsdagen 2022 – Det er større ulikhet mellom menn, enn mellom...

— Hvis det var like lite ulikhet blant menn, som det er blant kvinner, ville Norge vært et mye mer likt samfunn, sa Camilla Stolenberg på mannsdagen.

Mannsdagen 2022

Hva kan vi forvente av Mannsutvalget? Blir menns likestillingsutfordringer endelig tatt på alvor? Kom å hør debattene!

Gaslighting i kjønnsforskningen

Virkelig? tenkte jeg. Føler unge menn seg truet av kvinners rettigheter? Er det en riktig fremstilling?

Disse skal bedre likestilling for menn

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen presenterte i dag sammensetningen av regjeringens mannsutvalg.

Derfor bør Mannsutvalget bestå av menn

"Nå er det vanlige menns tur", sier den anerkjente psykiateren Dag Furuholmen i det han henviser til den politiske plattformen til dagens regjering

Feminister kan ikke si #MenToo, Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirsi Ali, den somalisk fødte menneskerettighetsaktivisten og forfatteren Ayaan Hirsi Ali tar til orde for at feminismen må anerkjenne menns likestillingsproblemer.

En bred palett av mannlighet: Et intervju med Eivind Buene

Mannsforums journalist møter komponist og forfatter Eivind Buene for å snakke om mannsrollen i dag, viktigheten av venner og romantekniske ferdigheter

Innspill til mandat til Mannsutvalget

Mannsutvalget bør få som mandat å se å hvordan vi kan få flere menn involvert i likestillingsarbeidet,- både som kjønnsforskere og i likestillingsapparatet.

Foredrag om Metoo ble etterfulgt av protester

Del 2 - Den danske forfatteren Marianne Stidsen møtte massiv motstand både før og etter hun utga en bok som var kritisk til deler av Metoo-bevegelsen

Jordan B. Peterson i Oslo

Jordan Peterson ble møtt med rungende applaus da han entret scenen 2. pinsedag i en stappfull Oslo Spektrum

INNSPILL TIL MANDAT TIL MANNSUTVALGET FRA MANNSFORUM

MannsForum mener at tiden er overmoden for å sette søkelyset på utviklingen av gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. Det er et sterkt behov for endringer i dagens familie- og likestillingspolitikk.

Innspillsmøte om mandat til mannsutvalget

31 mai 2022 var det innspillsmøte i Oslo om mandatet til Mannsutvalget. Mannsforum var godt representert

Yin, Yang og Jung

Motsetningene lager balanse, som to sider av samme sak skaper de en helhet

Identitetspolitikk truer venstresiden innenfra

Kan man kalle kvinner for "ikke-menn"? Den politiske venstresiden i Danmark er i strid med seg selv

NØKKELORD