HjemFor medlemmerMANNSFORUMS MANNSPRIS

MANNSFORUMS MANNSPRIS

MannsForum deler ut en årlig Mannspris til en mann som ved sin innsats for likestilling og likeverd for, og mot diskriminering av, menn og fedre, fremstår som et godt eksempel for andre menn.

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2020 TILDELES:

JAN BØHLER

For hans store og positive engasjement som politiker for barn- og ungdoms oppvekstmiljø og utfordringer i Groruddalen, og ikke minst for utsatte grupper av gutter og unge menn.

Les hele juryens begrunnelse

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2019 TILDELES:

ØYSTEIN STENE

For hans modige forfatterskap hvor han med utgangspunkt i personlige erfaringer skriver åpent om menns særlige likestillingsutfordringer i Norge;
«likestillingens hjemland». Hans bok «Mitt liv som mann» innevarsler et paradigmeskifte i norsk kjønns- og likestillingsdebatt, der menn omsider kommer på banen og deltar aktivt i debatten på egne premisser.

Les hele juryens begrunnelse

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2018 TILDELES:

EIVIND MELAND

For hans pionerinnsats for å dokumentere og synliggjøre den store positive betydningen av barns fortsatt kontakt og samvær med far etter samlivsbrudd. Fastlege og professor Eivind Meland er en viktig stemme for norske barn og fedre i fagmiljøet og det offentlige ordskiftet. Gjennom sitt kliniske arbeid, forskning og i en rekke kronikker og innlegg, har Meland utmerket seg som en verdig vinner av MannsForums Mannspris for 2018.

Les hele juryens begrunnelse

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2017 TILDELES:

PER ARTHUR ØIJORD ANDERSEN

For hans pionérinnsats som Norges første «Helsebror», og leder av Norges første helsestasjon for gutter i bydel Frogner, Oslo kommune. Per Arthur Andersen har ved sitt utradisjonelle yrkesvalg som sykepleier og helsesøster gått foran med et godt eksempel for andre gutter. Helsebror Per Arthur Andersen er en verdig vinner av MannsForums Mannspris 2017, og bydel Frogner fortjener honnør for sin medvirkning til prisen.

Les hele juryens begrunnelse

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2016 TILDELES:

FRODE THUEN

Den fjerde mannsprisen gikk til psykolog, forfatter og skribent Frode Thuen for hans mangeårige arbeid og fokus på gutter, menn og fedres utfordringer, og for viktigheten av at barns rett til å se begge sine foreldre også etter samlivsbruddet må bli reell.

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2015 TILDELES:

DAG FURUHOLMEN

Psykiater Dag Furuholmen for sitt arbeid med å bistå menn til å takle livets utfordringer, både gjennom individuell terapi for menn (og kvinner), og gruppeterapi og kurs for «Menn som vil videre». Han har også forfattet boka «Våg mer» for både kvinner og menn.

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2014 TILDELES:

PER SANDBERG

Stortingsrepresentant Per Sandberg for hans mangeårige familiepolitiske innsats for barnas beste, og mot diskriminering av fedre i norsk lov- og regelverk spesielt.

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2013 TILDELES:

ØYSTEIN GULLVÅG HOLTER

Professor og kjønnsforsker Øystein Gullvåg Holter, Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo, for hans mangeårige vitenskapelige arbeid og innsats for å sette søkelyset på menns rolle og bidrag i familien og kjønnslikestilling.

Professor og kjønnsforsker Øystein Gullvåg Holter, Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo, for hans mangeårige vitenskapelige arbeid og innsats for å sette søkelyset på menns rolle og bidrag i familien og kjønnslikestilling.