HjemNettavisMannsforums mannspris 2020 tildeles JAN BØHLER

Mannsforums mannspris 2020 tildeles JAN BØHLER

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2020 TILDELES

JAN BØHLER

For hans store og positive engasjement som politiker for barn- og ungdoms oppvekstmiljø og utfordringer i Groruddalen, og ikke minst for utsatte grupper av gutter og unge menn.

Han har gjennom sitt engasjement og tillitsverv i ungdomsklubber, idrettslag og natteravnvirksomhet villet belyse og forebygge utfordringene fra gjengmentalitet og kriminalitet som ødelegger unge gutters liv og fremtid med rus, materielle fristelser og destruktive holdninger. Han er bekymret for gutters skolegang og spesielt for alle de unge som dropper ut av skolen og ikke har/får en jobb å gå til.

Jan Bøhler er cand. mag. fra Universitetet i Oslo og har hatt en lang politisk karriere helt fra sin radikale ungdomstid (SUF) til han i voksen alder fylte posisjoner som partisekretær i Oslo Arbeiderparti, medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre og leder i Oslo Arbeiderparti, og mangeårig stortingsrepresentant. Han meldte overgang til Senterpartiet i 2020 for å kunne fortsette det politiske arbeidet med sine hjertesaker.

Jan Bøhler er selv født på en tid da det var lettere å finne mannlige rollemodeller å se opp til, noe som går tydelig fram av hans referanser til sin far i hans bok «Østkantfolk- min by – mitt ansvar». I boken skriver han mye om farens gamle mantra: «Gjør din plikt, og krev din rett». – Det handler om omsorg og tilstedeværelse fra de voksne, og at det skal stilles krav. En verdi han mener er i oppløsning i samfunnet. Han er meget tydelig på hvor stort behov gutter har for gode tydelige mannlige rollemodeller.

Vi trenger politikere av Jan Bøhlers kaliber. Jan Bøhler er med sitt engasjement for utsatte gutter og unge menn på grasrota og forkjemper for deres sak en god rollemodell og forbilde med solide verdier, og er en verdig vinner av MannsForums Mannspris 2020.