NøkkelordKunnskapsdepartementet

Nøkkelord:Kunnskapsdepartementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim har ikke tid til MannsForum

I juni sendte MannsForum et brev til Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (avbildet under) om et møte vedrørende alvorlig kjønnsubalanse og manglende likestilling...

NØKKELORD