NøkkelordSøksmål

Nøkkelord:Søksmål

Samværssabotasje – et systemproblem

Men hva er egentlig kjernen i problemet?

Saksbakgrunn: Knut Harald Frøland og Samnanger kommune

Samnanger kommunes barnevernstjeneste har fått massiv kritikk for sitt arbeid gjennom to tiår. To granskningsrapporter, en i 2013 og en i 2020, gir barnevern,...

NØKKELORD