HjemLikestillingMannsforum varsler stortinget

Mannsforum varsler stortinget

Mangel på interesse fra regjeringens side for gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer provoserer MannsForum. Styret har derfor funnet det nødvendig å informere Stortinget om situasjonen i et eget brev til familie- og kulturkomiteen, som også har ansvaret for barne- og likestillingssaker. I brevet orienterer vi komitéen om gutter, menn og fedres likestillingsutfordringer, og ber om et eget møte for å kunne utdype vårt syn på regjeringen og statens alvorlige forskjellbehandling av de to kjønn. Vi ønsker også drøfte de viktigste utfordringene og hva som bør gjøres. Brevet er aktualisert ikke minst av behovet for mer radikale endringer i Barneloven enn det barnelovskomiteen har foreslått i NOU 20-14; Ny Barnelov.

Les hele brevet her