HjemArtiklerRåd til foreldre som kjemper for sine barn

Råd til foreldre som kjemper for sine barn

Råd til foreldre som kjemper for sine barn

(basert på egne erfaringer)

Snakk aldri nedsettende om den andre forelderen i barnets/barnas nærvær.

Hold deg for god til å skrive nedsettende ting om den andre forelderen på epost/sms osv.

Vis aldri sinne overfor den andre forelderen uansett hvor provoserende vedkommende oppfører seg. Ikke la noen kunne hevde at du er fiendtlig innstilt overfor den andre forelderen og ikke la han/henne få SMS etc. som kan brukes til å sette barnet/barna opp mot deg.

Prøv alltid å forhandle om samvær på lavest mulig konfliktnivå. Jeg har alltid begynt med å invitere mor til rådgivingssamtale (ikke meklingssamtale) på familievernkontoret. Hvis situasjonen er fastlåst anbefaler jeg at man bruker en tredjepart til hjelp på denne måten i stedet for å forhandle direkte eller via advokater (i første omgang.) Hvis den andre ikke ønsker å møte til rådgivingssamtale ber du familievernkontoret om å sette opp en meklingstime.
Vis den andre ikke møter, eller ikke er villig til å bli med på endringer i bosteds/samværsavtalen har du ikke noe annet valg enn å ta ut stevning. Vis et fredelig sinnelag ved å forsøke flere ganger å initiere løsninger utenfor rettsapparatet.

Hvis den andre forelderen fremsetter trusler eller sjikane på sms eller epost, ta kopi av dette – det vil ofte kunne bli nyttig senere, f.eks. i forbindelse med en rettssak.

Sørg for å ha alt skriftlig vedr samvær, avtaler osv, det kan bli svært nyttig. Manipulerende personer vil alltid beskylde deg for å snakke usant også når de vet at du snakker sant. Du må ha bevis.

Hvis du opplever kansellering av samvær be alltid om erstatning av samvær med henvisning til barnets/barnas behov for jevnlig samvær. Gjør dette skriftlig,  slik at du i en evt rettssak kan dokumentere at du har gjort initiativ til gjennomføring av samvær. Hvis den andre forelderen ikke vil erstatte bortfalt samvær, vil du kunne bevise at det foreligger uvilje mot å ha et jevnlig samvær.

Hvis barnet blir utsatt for påvirkning til foreldrefiendtlighet og forteller om dette, ikke vær for utspørrende men prøv å få tatt lydopptak og følg opp samtalen på en mest mulig naturlig måte. Unngå å kritisere barnets andre forelder i slike situasjoner. Barnet har tillit til deg når han/hun forteller om slikt og den må du ta vare på.

Hvis den andre forelderen flytter til annet sted, flytt etter hvis du kan. Mulighetene for å få mer samvær eller å få daglig omsorg for barna blir mye bedre hvis du gjør dette.

Vær forsiktig med å involvere barnevernstjenesten.

Søk råd og støtte hos gode mennesker rundt deg, herunder også andre foreldre som har kjempet for å holde kontakten med sine egne barn.

Hvis den andre forelderen forsøker å skape allianser med din egen familie så la dem bare gjøre det. Ikke bruk tid på å forsøke å forhindre det, du oppnår som regel ikke noe likevel. Manipulerende personer forsøker ofte å skape slike allianser og kan være meget dyktige i dette.

Bygg godt nettverk med andre barnefamilier (foreldre på skolen, i nabolag i barnehagen), men ikke lag intriger og allianser. Ikke snakk nedsettende til andre foreldre ditt barns andre forelder.

Vær en tilstedeværende og oppofrende forelder, men glem ikke å være en tydelig voksenperson for barnet/barna og still krav til dem. Det er fristende i en situasjon hvor man kjemper for barna å bli alt for ettergivende for deres ønsker.

Skap arenaer på fritiden for barnet/barna slik at de opplever kvalitet når de er hos deg. Legg i størst mulig grad andre gjøremål (TV, jobb, hobbyer etc.) til side når du er sammen med barnet/barna.

Vis imøtekommenhet overfor den andre forelderen i samtaler med sakkyndig, barnevernstjenesten og i retten, uansett hvor intenst du forakter hennes/hans handlinger. Hvis du krever fast bosted, vær gjerne raus mht hvor mye samvær den andre bør få. (Jeg foreslo at mor skulle få vesentlig mer samvær enn det jeg selv noen gang hadde hatt.)

Bruk mye tid på å følge opp samarbeidet med advokaten. Jeg begynte med å lage et kortfattet dokument som skisserte sakens overordnede tematikk og mål, uten for mye detaljer. Dette gjør det lettere for advokaten å få overblikk og finne den beste innfallsvinkelen for sitt arbeid. Det er viktig at både du og advokaten har en klar og felles forståelse for hva som er målet for saken og at dere holder fast på dette så lenge det er hensiktsmessig. Ikke gi opp hvis du får mye motstand og føler at målet er urealistisk (som f.eks fast bosted.)

Vær godt forberedt på rettssak og bruk tid på et strategiarbeid sammen med advokaten. Lag en plan for hvordan dere skal vinne fram.

Forbered dere på hva dere mener er viktig å ta opp i utspørringene av motparten, vitner og sakkyndig. Gjør deg opp en mening på forhånd om det er aktuelt å gå inn på et forlik og hva du mener er «minstekrav» i den sammenhengen.

Ikke bruk tid på bagateller i stevning, prosesskriv og partsforklaring i retten. Sørg for at dine påstander kan underbygges. Vær forsiktig med å overdrive i dine karakteristikker av motparten og ikke vær redd for å gi uttrykk for positive egenskaper hos den andre forelderen. Ha fokus på barnet og barnets opplevelser. Hvis du tar opp for mange temaer i stevningen gjør du det lettere for motparten og evt andre aktører i saken å få til en avsporing fra sakens kjerne.

Ikke la deg provosere hvis den andre forelderen eller dennes prosessfullmektig kommer med usannheter eller urimelige anklager i retten. Det er helt vanlig. 

Vis vilje til å innrømme egne feil og erkjenne forbedringspotensiale som forelder når du snakker med sakkyndig og forklarer deg retten.

Hold alltid fokus på barnet og dets behov, ikke på eks´en eller på deg selv. 

Ikke gi opp kampen for ditt/dine barn uansett hvor mye motgang du møter. 

Forfatteren av artikkelen ønsker å være anonym, – MannsForum kjenner identiteten

Mer som dette:

spot_img

MER Å LESE