HjemSamfunnskritikkNasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sensurerer meningsmotstandere

Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sensurerer meningsmotstandere

Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sensurerer meningsmotstandere

Margunn Bjørnolts utspill i media om at samværssabotasje er en myte har skapt debatt siste uken. Som blant annet har fått motsvar av av Mannsforums Arne Børke her.

På NKVTS sine egne Facebook-sider har NKVTS linket til innleggene der Bjørnholt kommer med sine uttalelser.

Uttalelsene har åpenbart også skapt debatt i NKVTS sine kommentarfelt på deres Facebook-sider, for nylig ble alle kommentarer slettet, slik at det nå ser slik ut på NKVTS sine Facebook-sider:

Ryddet litt i kommentarfeltet innebærer vist i dette tilfellet sletting av alle kommentarer. Det må da være lov å spørre om NKVTS mener samtlige kommentarer hører inn under kategorien personangrep? Et skjermbilde vi har fått tilsendt fra NKVTS sitt kommentarfelt før alt ble slettet, viser snarere diskusjon og uenighet med Bjørholt:

Vi i MannsForum kan vanskelig se for oss at denne type kommentarer kan rettferdiggjøres med sletting. Samtidig har vi fått tilbakemeldinger fra lesere som tyder på at svært mange av kommentarene var negative til Bjørnholt sine uttalelser, og satte spørsmålstegn ved hvilken dokumentasjon hun selv hadde som støttet under hennes uttalelser? 

Hvis du som leser har flere eksempler av kommentarer som har blitt slettet i denne forbindelse som dere mener er innenfor hva som er akseptabelt i en meningsutveksling, så hører MannsForum gjerne fra dere.

Mannsforum.