HjemNettavisØkonomisk helse - kjærlighet har sin pris

Økonomisk helse – kjærlighet har sin pris

Det å ha et arbeid å gå til, er viktig. Det tilfører livet mening. For unge menn medfører det også betydelig større sjanse for en kvinnelig bedre halvdel. Så hva når man faller utenfor arbeidslivet?

«Sønnen din vil mest sannsynlig å få seg jobb i en sektor av arbeidslivet som i økende grad blir flagget ut til andre land – som innen datateknologi eller produksjon. Datteren din vil mest sannsynlig få seg jobb i en stabil sektor som også er nødvendig i økonomiske nedgangstider, som innen helse- og omsorgsyrker eller innenfor skole og utdannelse. I USA er det over 75 % kvinner i begge disse fagfeltene.

Halvparten av de 6,5 millionene med stillinger som er forsvunnet fra arbeidsmarkedet i USA siden nedgangstidene i 2009, befinner seg innen produksjon og konstruksjon. I sterk motsetning til personlig pleie og hjemmesykepleie, som spås å bli de kraftigst økende arbeidsfeltene. Her forventer man at kvinner kommer til å fylle de fleste av disse stillingene», skriver Farrell om bakgrunnen for det han omtaler som en «økonomisk helse» som er annerledes enn før.

Fra muskel til maskin

Arbeidsmarkedet er i endring. Og det endrer seg fra et behov for menn med muskler, som kunne utføre fysisk tungt arbeid, til at maskiner og elektronikk overtar. Mens befolkningen får stadig mer penger å bruke på personlig pleie og kjøp av helsetjenester. Og det er stillinger som damer i all hovedsak fyller.

«Sønnen din vil gjøre entrè inn i en økonomi som har gjort en overgang fra muskler til hjerne – eller muskler til mikro-chip», skriver Farrell. Han trekker frem lastebil- og trailersjåfører som et eksempel. USAs rundt 1.7 millioner slike sjåfører spås å i all hovedsak bli erstattet av lastebiler og trailere som automatisk kjører selv fra A til B, slik som de som blir testet ut av Uber-eide «Otto».

Å ha vansker med å få seg jobb i tradisjonelle mannsyrker, har sin pris, ifølge Farrell.

«I en meningsmåling gjort om hvem som skal betale regningen på første date, svarte 72 % av kvinnene at de mente at mannen skulle betale. Og 82 % av mennene var selv enig», skriver forfatteren. Han skriver videre at tre av fire kvinner ikke vil gå ut med en arbeidsløs mann. Til sammenligning hadde to av tre menn ikke hatt noe problem med å gå ut med en arbeidsløs kvinne.

Jo vanskeligere det er for en heteroseksuell mann å få seg arbeid, jo vanskeligere er det også å etablere et forhold til en kvinne. Spesielt hvis kvinnen har barn fra før eller ønsker seg barn.

Skylder på evolusjon

Warren Farrell mener dette verken er kvinner eller menns feil:

«Gjennom historien har kvinner som har barn som har overlevd, vært kvinner som har klart å finne en mannlig forsørger. Både for dem selv og for barna deres. Naturen programmerte menn til å være villige til å dø uten å klage ved å programmere kvinner til å reprodusere seg med alfahanner – ikke med menn som klager. Det er vår genetiske arv. Prosessen medførte at vi overlevde i fortiden, men den trengs ikke i fremtiden.»

I «The Boy Crisis» ser Farrell nærmere på hvorfor gutter er mye mer sårbare når det gjelder tap av kjærlighet enn noen kan se for seg. Og hvorfor nettopp den sårbarheten i seg selv er del at årsaken til at en mann som er arbeidsledig har dobbelt så stor risiko for å begå selvmord enn en mann i arbeid.

En mann vet at det foreligger forventninger, både fra kvinnen han går ut med og fra ham selv, om at han skal ta regningen. Hvis han ikke har fast jobb eller er tvunget til å spare hver krone til egenkapital til et boligkjøp, kan det være nok til å skape en frykt i ham som gjør at han ikke våger å be henne ut i det hele tatt.

No money, no honey

«På dette viset kan din sønns økonomisk helse bestemme hans mulighet til å bli elsket. Noe som fører til at hans økonomiske helse er uadskillelig fra hans psykiske helse. Og få ting påvirker hans økonomiske helse mer enn utdannelsesnivået hans», skriver Farrell.

De korte kapitlene i «Guttekrisa på norsk» som omhandler utdanning, fysisk helse, psykisk helse og økonomisk helse, blir grundig gjennomgått og koblet sammen i resten av «The Boy Crisis». Les andre saker fra «Guttekrisa på norsk» her.

Vi anbefaler derfor alle som er interessert i å lære mer om hvert av de fire grunnelementene, hvordan de er i samspill med hverandre og sammen kan utgjøre guttekrisa, om å kjøpe hele Warren Farrells bok her: