HjemPolitiske innspill2016 - Likestillingsindikatorer

2016 – Likestillingsindikatorer

AJOURFØRING AV DAGENS OFFENTLIGE LIKESTILLINGSINDIKATORER

MannsForum har i tidligere kontakt med Bufdir og SSB gitt utrykk for kritikk over den skjeve innretningen på dagens likestillingsindikatorer. Likestillingsindikatorene som er valgt er etter vårt skjønn temmelig ensidig innrettet etter et kvinneperspektiv, som gir en skjev fremstilling av den
faktiske fordelingen av status, makt og innflytelse i dagens samfunn etter 40 års aktiv offentlig likestillingspolitikk.

Last ned som pdf