HjemFremhevede posterSkrivekonkurranse!

Skrivekonkurranse!

Alle innlegg som kommer på trykk honores med 2000 kr.

JURYENS BESTE INNLEGG BLIR HONORERT MED 10.000 KR


Da er skrivekonkurransen over – Takk til alle som bidro!

Skrivekonkurranse!

Likestilling - Hvordan er det å være gutt og mann i 2022?

Vi ønsker å høre akkurat din historie!

Meld din interesse på: [email protected] 

Selv om vi er vant til å tenke at likestilling handler om kvinner, så handler likestilling om alle. Gutter og menn sine opplevelser og tanker er mangelvare, og vi søker en likestillingsdebatt med nye stemmer og bredere perspektiv.

Alle kan delta i denne skrivekonkurransen uavhengig av både kjønn og alder, men vi oppmuntrer spesielt gutter og unge menn til å skrive. 

Vi må vite navnet til deltagere, men innlegg kan publiseres anonymt som eksempel: “Gutt 14 år, Nordstrand”, eller “Mann 22 år, Røros”.

Godkjente innlegg vil bli merket med “meningsinnlegg” og vil komme på trykk i Mannsforums nettavis: www.mannsforum.no

Kriterier: 

Tema for skrivekonkurransen:
Likestilling – Hvordan er det å være gutt og mann i 2022?

Alle tekstlige bidrag som beskriver, diskuterer eller belyser temaet menn og likestilling, vil bli vurdert til skrivekonkurransen.

Eksempler: 

Kanskje ønsker du å fortelle om personlige opplevelser, eller skrive om dine generelle refleksjoner?

Opplever du at kvinner i dag har fordeler som menn ikke har?

Er det situasjoner hvor menn blir kjønnsdiskriminert i dagens samfunn?

Ønsker du å si din mening om et eller flere tema i likestillingsdebatten i media?

Hva tenker du om kjønnskamp?

Syns du debattklima er romslig nok til å skape gode diskusjoner?

Har menn legitime innspill i dagens likestillingsdebatt?

Syns du likestillingsdebatten bør være mer inkluderende?

Er det stemmer som ikke blir hørt i dag?

Eller savner du andre perspektiver?

Opplever du at diskusjonen i media ikke gjenspeiler den reelle samfunnsdebatten? 

Har du tanker om hvordan samfunnet kunne vært mer likestilt også for menn? 

Det finnes hundrevis av andre eksempler, men alt som diskuterer, beskriver eller belyser likestilling, sett fra gutter og menns likestillingsperspektiv, er aktuelt å skrive om til skrivekonkurransen.     

Men:

  • Ikke henge ut enkeltpersoner
  • Ikke identifisere personer ukjent for samfunnsdebatten
  • Den må være en virkelighetsbeskrivelse – gjerne subjektiv og selv opplevd, men ikke ren fiksjon

Siste leveringsfrist 1 november. 

Lengde på innlegget: Vi teller ikke antall ord, kriteriet er at det skal være interessant å lese samme om det er kort eller langt. Men ½ til 3 A4 sider kan stå som et eksempel. 

Anonymitet blir garantert for de som ønsker det.

Meld din interesse på: [email protected]