HjemNettavisMorgenbladet - Tegnet for krise er satt sammen av tegnet for "fare"...

Morgenbladet – Tegnet for krise er satt sammen av tegnet for “fare” og “mulighet”

Åpent brev til Ansvarlig Redaktør og Adm. Direktør Anna B. Jenssen

Jeg leser som abonnent med uro i media at Morgenbladet er i krise. Det kinesiske tegnet på krise sies å være sammensatt av tegnene for fare og mulighet. Jeg håper Morgenbladet benytter seg av nye muligheter for å ri av krisen.

Norge trenger Morgenbladet, og Morgenbladet trenger nye lesere som igjen kan gi større opplag og inntekter. For å få nye lesere må Morgenbladet fornye seg og henvende seg til en bredere lesergruppe enn menigheten, av begge kjønn. Og skal avisen få flere mannlige lesere, må Morgenbladet frigjøre seg fra sin feministiske profil og selvpålagte feministiske begrensninger i valg av stoff og vinkling. Helt konkret vil det etter mitt skjønn innebære følgende:

  • Morgenbladet må legge seg på en kjønnsnøytral profil som likestiller kjønnene og ikke favoriserer kvinner og kvinnestoff i valg av innhold og vinkling.
  • En kjønnsnøytral profil vil åpne for en mer kritisk holdning til feminismen, og en mer åpen holdning til andre likestillingsideologier/-trender som ekvalisme og maskulinisme.
  • En mer kjønnsnøytral profil vi kreve en bedre kjønnsbalanse i avisens ledelse, der begge direktørstillinger og alle 6 redaktørstillinger i dag er besatt av kvinner; både Ansvarlig redaktør/adm.dir., Kommersiell direktør, Politisk redaktør, Samfunnsredaktør, Debattredaktør, Kulturredaktør og Utviklingsredaktør.  Kvinnedominansen i ledelsen står i grell kontrast til avisens likestillingsretorikk, og er vel også egentlig i strid med Likestillingslovens implisitte mål om kjønnsbalanse på viktige samfunnsarenaer

Jeg ser frem til Morgenbladets fornyelse, og ønsker lykke til!

Mvh

Guttorm Grundt

Mangeårig abonnent