NøkkelordMødre som bidragsmottakere

Nøkkelord:Mødre som bidragsmottakere

Politikerne har sviktet barna som blir kidnappet

Nettavisen, "Slevigen poengterer at samværssabotasje premieres også i de tilfeller der barnet ikke blir tatt ut av Norge"

NØKKELORD