HjemNettavisInviterer likestillingsministeren til Mannsdagskonferansen 2020

Inviterer likestillingsministeren til Mannsdagskonferansen 2020

40 års sammenhengende prioritert kvinnefokus og gynosentrisme i likestillingspolitikken og media har tatt oppmerksomheten fra de alvorlige og økende livs- og likestillingsutfordringene for gutter, menn og fedre. Nå er det på tide å løfte blikket og erkjenne at Likestillingslovens mål om kjønnsbalanse og likestillings gjelder minst to kjønn, at Barneloven må likestille mor og far, og at lovene må fornyes i samsvar med dette.

Inviterer til Mannsdagen

MannsForum markerer derfor den internasjonale Mannsdagen 19.11. hvert år med å arrangere en likestillingskonferanse i Oslo der vi setter søkelyset på gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. MannsForum har registrert at Statsråden inviterte kvinneorganisasjonene og andre til en markering av den internasjonale Kvinnedagen 8. mars i år, og håper at Statsråden også vil bidra til å markere Mannsdagen ved å innlede/åpne vår Mannsdagskonferanse på Youngs i Oslo torsdag 19.11. ca. kl. 1300. Vi tar også sikte på å overføre deler av konferansen på nettet til regionale medlemsgrupper og aktuelle etater og foreninger i andre storbyer i landet.

Ber også om møte

MannsForum representerer et nytt og annerledes likestillingsperspektiv enn det tradisjonelle kvinneperspektivet. Det har vært skuffende å se at verken Likestillingsombudet eller de to siste Likestillingsministrene har vært i stand til å se at det ensidige kvinneperspektivet i likestillingspolitikken over mange år har kunnet virke kjønnsdiskriminerende på gutter, menn og fedre på en rekke områder. MannsForum ber derfor om et møte med statsråden der vi både kan få presentere foreningens mål og arbeid, informere om og drøfte Mannsdagskonferansen, og informere og drøfte de viktigste likestillingsutfordringene i samfunnet sett fra et mannsperspektiv.

Les mer her:

Brev og invitasjon til kultur- og likestillingsminster Abid Q. Raja