HjemNettavisSamværssabotasje og barnebidrag: Staten er stevnet i gruppesøksmål

Samværssabotasje og barnebidrag:
Staten er stevnet i gruppesøksmål

8. juni ble Den norske stat ved Nav formelt stevnet i et søksmål om etatens praktisering av reglene for beregning av samværsfradraget i barnebidragssaker.

Med det er massesøksmålet MannsForum står bak, i gang i norsk domstol. Neste trinn i saken er å avvente tilsvar fra Nav. Staten må svare innen 30. juni.

OPPDATERING: STATEN HAR TO GANGER FÅTT UTSATT SVARFRISTEN. FØRSTE GANG TIL 17. AUGUST OG ANDRE GANG TIL 31. AUGUST, SÅ NÅ NÆRMER VI OSS I SPENNING.

– Det burde ikke ta lang tid for motparten å sende et tilsvar til retten. Momentene som fremlegges i stevningen fra vår side, er allerede nevnt i prosessvarselet fra slutten av mars 2021. Varselet ble blankt avvist av Nav ved Barne- og familiedepartementet. Det i seg selv var forventet på grunn av tidligere uttalelser fra forvaltningen. Nav hadde da innhentet uttalelse fra justisdepartementets lovavdeling. Basert på et snevert mandat kom lovavdelingen fram til at det ikke kan utelukkes at dagens praksis er en utilsiktet følge av en endring i forskriften i 2008, sier Christian Jessen. Han leder MannsForums barnelovgruppe.

Nav ikke troverdig

Debatten raser i media og på Stortinget om samværssabotasje, innkreving av barnebidrag og Navs rolle i dette. Dette har pågått i mer enn et halvt år.

– MannsForum har enda til gode å se en troverdig dokumentasjon av at praksis er lovlig. Det er ikke bare MannsForum som ikke har sett en troverdig dokumentasjon. Heller ikke de tre jusprofessorer som sto frem på TV2 i desember, ser avvisningen av søksmålet som godt nok begrunnet – heller ikke etter at lovutvalget kom med sin tolkning den 1. mars, sier Jessen.

Utover våren 2021 har Nav stått på sitt og hevdet at det er det faktiske samvær som skal legges til grunn, uansett årsaken til at samværet ikke følger det avtalte.

– MannsForum har allerede i Nettavisen 11. mars i år gått ut med en kommentar om hva det medfører. Vi mener at det er bemerkelsesverdig at dette innlegget fortsatt står uimotsagt. Det bare tok 14 dager før Navs øverste direktør, Hans Christian Holte, 8. mars tok til motmæle mot vårt første innlegg, om at samværssabotasje lønner seg, uttaler Jessen.

Nå blir det opp til domstolen å ta endelig avgjørelse i saken når den kommer opp for retten.

Takker for støtten

MannsForum setter stor pris på den enorme oppslutningen rundt “spleisen” som har gjort det mulig å gjennomføre et massesøksmål.

– Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har gitt et bidrag, stort som lite. Ingen nevnt, ingen glemt. Bidragene har gjort at vi kom i mål med søksmålet. Så langt har vi 72 deltakere som alle har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne delta i dette lille isolerte område av bidragsreglene. Vi ser at det også er andre problemstillinger som går igjen. Her kan det eventuelt bli nødvendig å ta opp egne søksmål. Men vi håper selvfølgelig at Nav endrer praksis vedrørende disse problemstillinger hvis vi vinner frem som forventet, sier lederen av barnelovgruppen.

Jessen påpeker at Navs praksis på flere områder er et brennhett tema. Så sent som 7. juni 2021 hadde VG en artikkel om at Nav opererer utenfor loven, både ifølge trygderetten og ifølge Sivilombudsmannen.

Gir seg ikke

– I stedet for å tilpasse seg loven, foretrekker Nav at loven endres. Dette får MannsForum til å stille de retoriske spørsmålene: Er det Nav eller Stortinget som skal bestemme lovene? Er Nav blitt så mektig at det er blitt enklere for politikerne å tilpasse seg Nav, enn å stå fast ved at Nav må følge den lovgivning som faktisk finnes?, spør Jessen, og fortsetter:

– Er det dette MannsForum opplever når vi forsøker å få en dialog med Nav? Denne saken begynte ikke da TV2 tok tak i den. For før det, hadde MannsForum i mer enn et år forsøkt å få til en dialog med Nav og Barne- og familiedepartement. Det endte med at barne- og familiedepartementet til slutt uttalte at “Nå vil ikke departementet besvare flere spørsmål”. Vårt siste spørsmål til dem står derfor fortsatt ubesvart, selv om vi stilte spørsmålet i september 2020, påpeker Jessen.

Til tross for ubesvarte spørsmål, ser barnelovgruppens leder lyst på tingenes tilstand.

– Prosessen er nå for alvor begynt. Nav er stevnet for tingretten. Så gjenstår det bare å vente å se hvor mange rettsinstanser som skal behandle spørsmålet, sier Christian Jessen.

MannsForums nettavis har rettet henvendelse til advokaten som håndterer saken på vegne av medlemmene i gruppesøksmålet. Vi kommer tilbake med mer i denne saken.

Vil du lese selve stevningen, finner du den her.