HjemMeningerYin, Yang og Jung

Yin, Yang og Jung

Yin, Yang og Jung (del 1)

Foto: Shutterstock

Debattinnlegg formidler ikke Mannsforums-nettavis sitt offisielle syn, men representerer i sin helhet skribentenes personlige meninger.

Av Liv Roksand

Jeg har gjort mye forskjellig i mitt liv når det gjelder jobber og skoler og sånn. For det meste har jeg jobbet på typiske kvinnedominerte arbeidsplasser som barnehage, sykehjem, butikk og i sosialsektoren. Men jobben jeg har nå, på gjenbruksstasjon i Renovasjonsetaten, er mannsdominert. Jeg tror det er den beste jobben jeg har hatt.   

Mine mannlige kollegaer er praktisk anlagt og kan fikse det meste. Det beundrer jeg. Og det er jammen godt å slippe all kaklinga og baksnakkinga fra kvinner. Misforstå meg rett, det er mange bra kvinner der ute, men også de som kompliserer det meste, er overdrevent omsorgsfulle samtidig som de tar offer-rollen og ikke innser sin egen makt. Det kan være veldig ugreit å forholde seg til.

Selvsagt kan det gå en kule varmt for mannfolka innimellom, men jeg synes de virker mer ærlige og direkte. Ikke så mye underliggende, utydelige forvirrende greier. Det er i tilfelle jeg som lager sånne greier der. Jeg uttaler meg kanskje litt generaliserende nå, men det er klart det er forskjeller på menn og kvinner både når det gjelder biologi, fysisk styrke, interesser og måten å være på. Selv om kvinner og menn også har mange likheter. Vi er både like og forskjellige samtidig. Vi er sammensatte.      

Jeg har også tatt en del utdannelse – i homeopati, musikk og tverrfaglige kjønnsstudier. En rar blanding som ikke har gitt meg noen jobber, men kanskje det har gitt en allsidighet og øvelse i omstilling? Noen kurs har jeg også gått på. Og noe av det jeg lærte på et kurs for mange år siden, skal det handle om i dette innlegget. Kurs er jo ofte kjedelige, men ikke dette. Det ga meg faktisk en skikkelig aha-opplevelse: er det sånn det henger sammen, hvorfor har jeg ikke skjønt det før, og hvorfor har jeg ikke lært om det på skolen?

Sånn gikk jeg og snakket med meg selv i lange tider etter kurset. Jeg tenkte så det knaket. Det var virkelig omveltende for huet.

Forskjeller som fenomen

Kurset var helgebasert og gikk over tre år. Jeg er fortsatt preget av det, det har blitt en linse jeg ser livet gjennom. Jeg har vært innom temaet i noen av de tidligere innleggene jeg har skrevet for Mannsforums nettavis også.   

Kurset ble holdt av en anerkjent homeopat fra England, Jeremy Sherr (i England er homeopati mye mer utbredt enn i Norge). Og nå stopper sikkert noen å lese og tenker huff, en livsfjern alternativ dame, dette blir for dumt. Å jada, ung og livsfjern var jeg nok. Men det jeg lærte på kurset var så konkret at det fikk meg ned på jorda. Det var kunnskap om livet og mennesker. Det er faktisk grunnen til at jeg mange år senere tok studier i kjønn på Universitetet og har blitt en kritiker av feminismen, støtter menn i deres kamp for likestilling og sitter her og skriver for Mannsforums nettavis 30 år seinere.

 

For å forstå menneskers symptombilder, er det en fordel å forstå hvordan mennesker fungerer. Det er selvsagt mange innganger til et så komplekst tema. Homeopat Sherr hadde sin metode, som jeg ikke hadde vært borti før. Han tok utgangspunkt i at livet og mennesker består av samspill mellom forskjeller. Eller man kan kalle det motsetninger, siden forskjeller er forskjellige og finnes i varierende grader. Sherr mente at det var viktig å observere hvordan forskjellene eller motsetningene kom til uttrykk hos den enkelte fordi de har et samspill som må tas i betraktning for at en behandling skal kunne fungere over tid.  

Poenget er at motsetningene (eller forskjellene) utgjør en balanse, de opptrer som to sider av samme sak, utgjør en helhet fordi det finnes en drivkraft i mennesket og i naturen som kontinuerlig streber etter å balansere motsetninger. Hos et friskt menneske er motsetningene i harmonisk balanse, det vil si at organismen kontinuerlig veksler mellom aktivitet og ro, utadrettet og innadrettet virksomhet og at kroppen er i stand til å regulere sitt indre miljø i forhold til ytre stimuli slik at en likevekt opprettholdes konstant. Homeostasis er begrepet som brukes i fysiologi om denne reguleringen som kroppen sørger for.    

Homeopati som medisinsk system bygger på dette. Dette innlegget skal ikke handle om homeopati, men om selve fenomenet forskjeller / motsetninger. Sherr var influert av østlig filosofisk tenkning om at motsetningspar eller forskjellspar er knyttet til det feminine (yin) og det maskuline (yang) forstått som en grunnleggende struktur som livet er bygget opp av. Dette er en tenkning som også preger den vestlige filosofiske tradisjon. 

Mine motsetninger

Det var denne livsfilosofien, som ga meg aha-opplevelsen. Det traff meg også personlig, for jeg kjente sterkt at jeg inneholdt motsetninger i meg selv. Jeg hadde både litenhet og usikkerhet i meg, men også det motsatte, en slags overlegenhet som kunne opptre som en kritiker eller dommer både over meg selv og andre. Plutselig forsto jeg litt mer av hvordan disse motstridende sidene var to sider av samme sak som balanserte hverandre ut.

Jeg begynte også å tenke over motsetningene som finnes i andre jeg møtte. Hvordan hang det det fysiske og det psykiske, det skjulte og det åpenbare, det bevisste og det ubevisste sammen? Møtte jeg folk som virket veldig snille og gavmilde, lurte jeg på hva motsatsen kunne være, var de også gjerrige og hvordan kom det fram? De som framsto som myke, var de også harde et sted? Og var de som framsto som sterke og dominerende også svake og underdanige?

Jeg begynte å legge merke til fenomener og begreper som var delt i to forskjellige deler og som fungerte som en helhet. Det mest nærliggende var dag og natt, lys og mørke, himmel og jord, varmt og kaldt, høyre og venstre, opp og ned, foran og bak, arv og miljø, natur og kultur, liv og død osv. Kroppen er bygget opp av to armer, to bein, to øyne, to ører, to lepper, to skuldre, to pupper, to lunger, to nyrer, to slags muskler og to slags ledd, hjertet er delt i to og har to kretsløp, nesa, hjernen og rompa er delt i to. Alt var delt opp i par, noen like eller speilvendte og noen forskjellige, og i ulike grader motsatte av hverandre.

Jeg leste til og med en fysikkbok for å se etter slike par og det var mange: positiv og negativ ladning, tiltrekning og frastøting; to krefter virker inni celler: den sterke og svake kjernekraft; to krefter virker utenfor cellene: tyngdekraften og den elektrodynamiske kraften. Det finnes motstand eller friksjon i all bevegelse, det finnes aksjon og motreaksjon, bølgene har faser og motfaser, genmaterialet i DNA-molekylet opptrer i par, elektronene er parvise. For å nevne noen.

Det kunne virkelig se ut som et mønster, en rød tråd, et prinsipp som gjennomsyrer livet i alle varianter. Konkret og hverdagslig, så hverdagslig at det er lett å overse. Jeg hadde i hvert fall ikke tenkt over det før.

Livet ble ikke helt det samme lenger. Det var ikke lenger slik det kunne se ut som ved første øyekast, det var en dobbelhet ved det meste. Og var det virkelig knyttet til kjønn som gjennomsyrende prinsipp, at det feminine og det maskuline var to krefter som det hele kokte ned til?

Carl Gustav Jung

Dette er en føljetong. Neste innlegg skal handle om psykiateren Carl Gustav Jung som også var opptatt av østlig og vestlig filosofisk tekning om motsetninger som fungerer i samspill. Han mente at alle har det feminine og det maskuline i seg og at kvinnen og mannen representerer forskjeller som er over- og underordnet hverandre, med andre ord at kjønnene inngår i en maktbalanse. Og han var opptatt av utvikling. Men dette skal jeg skrive mer om i neste innlegg.

Det ser altså ut til at forskjellspar er et grunnleggende fenomen i livet. Menn og kvinner representerer forskjeller som både er livgivende og gir forskjellige problemområder. Av den grunn er det urettferdig at kvinnefokuset har vært så dominerende i likestillingsarbeidet.

Les mer av Liv Roksand: