HjemLikestillingSamværssabotasje: - Vi ser et skifte i fokus og stemning

Samværssabotasje:
– Vi ser et skifte i fokus og stemning

MannsForum knyttet forhåpninger til utredning om ny barnelov, men ble skuffet. Nå øynes det likevel håp. Flere partier ser ut til å se problematikken samværssabotasje representerer.

– Vi er veldig spente på hva våre politikere velger å prioritere i sine vurderinger. Vil de lytte mest til de som tar avgjørelsene i dagens system, altså rettsapparatet? Eller til for eksempel MannsForum og Foreningen 2 Foreldre? Det er vi som ser konsekvensene av dagens system, sier MannsForums leder, Arne Børke (avbildet).

Behandlet forslag om samværssabotasje

23. oktober fremmet flere av Frps stortingsrepresentanter et representantforslag vedrørende samværssabotasje. Frp-erne ønsket nye og strengere reaksjoner ved samværssabotasje. Også muligheter for erstatningssamvær lå inne i forslaget. Samt overføring av bostedsmyndighet ved samværssabotasje. Lovendringer for å endre dagens situasjon med økonomisk gevinst for den som hindrer samvær ble foreslått. Og økte fullmakter til landets familievernkontorer.

Torsdag denne uken behandlet Stortingets familie- og kulturkomitè representantforslaget. Den åpne høringen gikk via videokonferanse. Her fikk MannsForums leder Arne Børke tre minutter på seg. De brukte han til å presentere organisasjonens høringsinnspill.

– Vi fikk 8000 tegn og tre minutter muntlig høring i en sak som er svært viktig. Da blir utfordringen å fatte seg i korthet. Og konsentrere seg om det viktigste, forteller styremedlem Ole-Petter Olsen (avbildet). Han har vært med på utformingen av MannsForum sin høringsuttalelse.

.

Ole-Petter Olsen er også ansvarlig for MannsForums likemannstilbud Kamerathjelpen. Han er dermed daglig i kontakt med organisasjonens medlemmer.

– De opplever store utfordringer innenfor dagens lover og regelverk, forteller Olsen.

Må innføre virkemidler mot sabotasje

– Dette representantforslaget var relativt enkelt å skrive høringsuttalelsene til. Det handler om virkemidler mot samværssabotasje. Noe som i dag i praksis mangler. Men utfordringen var å finne virkemidler som virker umiddelbart. Hvor man ikke behøver å vente på å få en rettslig avgjørelse. Akkurat dette representantforslaget ser vi på som greit å få igjennom. Men det er spenning knyttet til hvilke virkemidler Stortinget kommer til å foreslå. Og hvor kjapt det kommer et forslag til endring i barneloven, sier MannsForums styremedlem Christian Jessen (avbildet).

Han legger til:

– Både Frp, H, V, Ap og Sp stiller seg nå bak at det må skje endringer i barneloven. På et så isolert område som samværssabotasje burde det være god sjanse for å få til endringer. Og det bør være mulig å få politikere til å gå inn og se på om NAV feiltolker dagens regelverk vedrørende barnebidrag. Slik vil det økonomiske insentivet til samværssabotasje fjernes.

Christian Jessen sto før jul i fjor bak det som siden er blitt omtalt som bidragsskandalen i NAV. Dette er en sak Mannsforum fremdeles følger opp. Både i NAV ankeinstans og via sivilombudsmannen. Men også i kontakt med medier og via kontakt med stortingsrepresentanter.

Lite tid, mye å gjøre

Barnelovsgruppen i MannsForum nedlegger et enormt arbeid. Alt for å bedre forholdene til foreldre og barn. Det hele foregår på frivillig basis.

– Det mest utfordrende for oss er ofte nettopp dette med tilgjengelig tid. Siden alt arbeid vi gjør, blir utført på fritiden, sier Arne Børke.

Det viktigste enkelttiltaket arbeidsgruppen jobber med, er å ha et klart definert utgangspunkt i barneloven.

– I dag sier loven at foreldrene må bli enige seg i mellom. Hvis de ikke greier det, må de i retten. Frem til saken er rettslig avgjort, befinner foreldrene seg i et juridisk vakum. Dette resulterer i at selvtekt blir utført i stort omfang. Med de belastninger dette påfører barna som dras inn i denne type saker og konflikter, sier organisasjoens leder.

– Deretter ønsker vi at det må brukes mer tid på foreldrekonfliktene. Manipulering blir ofte brukt i slike saker. Dette tar ofte tid å avdekke. Mer enn det som blir brukt i foreldrekonflikter i dagens system, sier Arne Børke videre.

– Konflikten mellom foreldrene må faktisk behandles. I dag treffes bare en avgjørelse om mengden av samvær. Foreldrene må forstå at sabotasje av samvær med den andre forelderen er skadelig for barnet, legger Christian Jessen til.

– Ja, det å begynne å behandle foreldrekonflikten er helt avgjørende i disse sakene. Samtidig må landets familievernkontorer få definisjonsmakt. Og de må få inn bedre kompetanse og virkemidler i arbeidet sitt, konkluderer Ole-Petter Olsen.

Se hele opptaket av høringen i Stortingets familie- og kulturkomitè her. Eller hopp direkte til MannsForum og Arne Børkes presentasjon av sitt høringsforslag her.