HjemNettavisTV2 om samværssabotasje: Vanlig at foreldre hindrer samvær

TV2 om samværssabotasje:
Vanlig at foreldre hindrer samvær

Undersøkelser mediehuset i Bergen har gjort, viser hvor enormt utbredt samværssabotasje er som virkemiddel i en foreldrekonflikt.

TV2 og deres journalist Haakon Eliassen la i går kveld ut en sak på TV2s nettsider. I følge kanalen er det vanlig at foreldre hindrer samvær med felles barn. Ni av ti familieterapeuter i familievernet har i løpet av de siste seks månedene hatt foreldre inne til mekling hvor en av foreldrene har stanset samværet.

MannsForums leder, Arne Børke, har skrevet en egen kommentar om i forbindelse med TV2s saker, les den her.

Samværshindring hyppig brukt

Undersøkelser TV2 har gjort, viser at mer en halvparten av terapeutene har hatt mer enn tre slike tilfeller de siste seks månedene. Samværssabotasje, også kjent som samværshindring, er med andre ord hyppig i bruk i betente samlivsbrudd.

Jartrud Sofie Frafjord ved Spisskompetanseteamet Barn og unge i familievernet. Hun forteller til TV2 at hun og kollegaene møter foreldre som er veldig fortvilet over å ikke å få mulighet til å gi kjærlighet og omsorg til sine barn. Og at de møter barn som er i en veldig vanskelig situasjon, der kontakten med en forelder er brutt.

Store kostander på mange plan

Frafjord uttaler også følgende til TV2:

– Det er flere studier som tyder på at det kan få langvarige og alvorlige konsekvenser for både barnet og forelderen når kontakten mellom dem blir brutt etter et samlivsbrudd. Det er også vår erfaring fra samtaler med barn og foreldre. Så det er klart at dette er både et samfunnsproblem og et samfunnsøkonomisk spørsmål.

MannsForum oppfordrer alle til å gå inn på TV2 sine nettsider og lese hele saken. Dette er svært interessant lesestoff. Linken ligger

https://www.tv2.no/nyheter/14075274/?fbclid=IwAR0nMcNe6qVbeIxiSVVqe34FjLqASQnh-BaLVjuuPmdi4KavWnsWy5Fc8so

Familievernet er på banen

I meningsytringen “Stans av samvær – nødvendig beskyttelse eller alvorlig feilgrep?” har Jartrud Sofie Frafjord, Anita Nygaard, Line Moldestad, Heidi Norbye og Kirsti Linaker Sylvarnes fra Spisskompetanseteamet Barn og unge i familievernet følgende:

“En ny, norsk studie (Meland, Breidablikk og Thuen, 2021) fant at tap av kontakt med far etter samlivsbrudd medførte økt risiko for psykiske og fysiske helseplager og nedsatt selvvurdert helse, livstilfredshet og selvtillit. Mange av barna vi møter som ikke vil på samvær, viser tegn på betydelig stress og belastning, for eksempel depressive symptomer, skolevegring, selvskading og sterke følelsesutbrudd.”