NøkkelordLikestilling for begge kjønn

Nøkkelord:Likestilling for begge kjønn

Språk, kjønn og makt

Forfatter og språkviter Helene Uri har kommet med en ny bok: Han, hun og hen. Håndbok i språk og makt.

Geir har i dag nesten ikke kontakt med sine egne barn

I den økonomiske rettssaken tapte barnemoren på de fleste punkter, slik begynner marerittet for far.

Det usynlige kjønn

Kulturådet kjøper inn hyllemeter av bøker med dusinvare-perspektiv, mens skjeldne perspektiver og meningsmangfold forsømmes

FORSKNINGSRÅDETS LIKESTILLINGSKONFERANSE “KJØNN I AKADEMIA: PÅ VEI MOT BALANSE?”

Refleksjoner fra en konferansedeltagers inntrykk; Forskningsrådet mangler evne til å feie for egen dør. Konferanse står til stryk.

Mannsdagen 2022 – Det er større ulikhet mellom menn, enn mellom...

— Hvis det var like lite ulikhet blant menn, som det er blant kvinner, ville Norge vært et mye mer likt samfunn, sa Camilla Stolenberg på mannsdagen.

Mannsdagen 2022

Hva kan vi forvente av Mannsutvalget? Blir menns likestillingsutfordringer endelig tatt på alvor? Kom å hør debattene!

– Vi trenger likestilt foreldreskap, statssekretær Gry Haugsbakken

– Vi trenger likestilt foreldreskap, sier Statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) til Mannsforum

Mannsdagen – hva mener Norges første mannlige likestillingsombud?

Mannsdagen gir oss en god anledning til å vise de likestillingsutfordringer menn står i, sier, Norges første mannlige likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon til Mannsforum

Gaslighting i kjønnsforskningen

Virkelig? tenkte jeg. Føler unge menn seg truet av kvinners rettigheter? Er det en riktig fremstilling?

Kjønn og dobbelthet

Motsetninger utgjør en helhet, om antikkens historie om menneskets «opprinnelige natur» og Eros, kjærlighetens gud

Hvem bør få Mannsforums likestillingspriser i 2022?

Hvem har gjort en spesiell innsats for reel likestilling mellom kvinner og menn i 2022?

Disse skal bedre likestilling for menn

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen presenterte i dag sammensetningen av regjeringens mannsutvalg.

Derfor bør Mannsutvalget bestå av menn

"Nå er det vanlige menns tur", sier den anerkjente psykiateren Dag Furuholmen i det han henviser til den politiske plattformen til dagens regjering

Feminister kan ikke si #MenToo, Ayaan Hirsi Ali

Ayaan Hirsi Ali, den somalisk fødte menneskerettighetsaktivisten og forfatteren Ayaan Hirsi Ali tar til orde for at feminismen må anerkjenne menns likestillingsproblemer.

Innspill til mandat til Mannsutvalget

Mannsutvalget bør få som mandat å se å hvordan vi kan få flere menn involvert i likestillingsarbeidet,- både som kjønnsforskere og i likestillingsapparatet.

Skrivekonkurranse!

Likestilling – Hvordan er det å være gutt og mann i Norge i 2022? Alle innlegg som kommer på trykk Honorés med 2000 kr, og juryens beste Honorés med 10’000 kr

Enda en tekst om håpløse gutter

Da flyter det forbi enda en tekst. Om håpløse gutter. Skrevet av en håpefull og smilende jente, og levert av statskanalen

Yin, yang og Jung, del 2

Det trengs en ny kjønnsteori som tar for seg kvinners makt, menns makt, kvinners utfordringer og menns utfordringer i sammenheng

NØKKELORD