HjemNettavisSøker deltagere til intervjubasert forskningsprosjekt:

Søker deltagere til intervjubasert forskningsprosjekt:

Seksuelle overgrep på gutter.

Utsatte menns fortellinger om skolens rolle i deres hverdag som skoleelev.

Er du mann og utsatt for overgrep i barndommen eller ungdomstiden? Da vil jeg gjerne intervjue deg til mitt forskningsprosjekt. Jeg ønsker å høre din historie fra du var skoleelev og hvilken rolle skolen fikk i ditt liv.

Seksuelle overgrep på gutter/menn er et tema det er lite forsket på, sammenlignet med forskning på seksuelle overgrep på jenter. Eksisterende forskning viser at menn ofte ikke forteller om overgrepet før det har gått mange år, men lever med erfaringen alene. Tabuet omkring menn og overgrep lever i beste velgående og kan gjøre det ekstra vanskelig å be om hjelp. Å leve med en slik erfaring viser seg å være en tung byrde å bære på, og dessverre ser vi at mange får et vanskelig liv på mange områder som voksen dersom de går alene med historien sin.

Skolen har et stort ansvar når det kommer til forebygging, avdekking og oppfølging av elever med overgrepsopplevelser, derfor er målet med forskningsprosjektet mitt å få økt kunnskap om menn som har vært utsatt for overgrep, og skolens rolle i deres oppvekst.

Jeg studerer spesialpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, og skal skrive min masteroppgave høst 2021 og vår 2022. Studien har utelukkende fokus på menn, derfor må du være en mann, utsatt for seksuelle overgrep i barndommen- eller ungdomstiden. Du må være over atten år, og det er ønskelig at du allerede har vært åpen om historien din til noen andre. Intervjuet vil bære preg av fri fortelling, og enhver opplevelse vil være av interesse, enten om du fullførte både ungdomsskolen og videregående eller om du droppet ut. Under intervjuet vil jeg ta lydopptak slik at jeg kan transkribere og anonymisere dine svar. Det settes av 1,5 time til intervjuet et sted du er komfortabel med. Ingen personopplysninger skal registreres. Informasjonen du har gitt meg vil bli behandlet konfidensielt, lydopptak vil slettes når intervjuet er omgjort til tekst.

Dersom du er interessert eller ønsker å vite mer, kan du kontakte meg,

Siv Fagervoll Gunnestad, på e-post: [email protected]

eller på telefon: 975 00 252.

Du kan også kontakte min veileder og prosjektansvarlig,

Oddvar Hjulstad på e-post: [email protected]

eller på telefon: 35 02 63 89.

Mvh

Siv Fagervoll Gunnestad

Student, Universitetet i Sørøst-Norge.