HjemNettavisFrp-er vil ha MannsForum inn på statsbudsjettet

Frp-er vil ha MannsForum inn på statsbudsjettet

MannsForums harde jobbing for barn, foreldre og menn i alle aldre blir endelig lagt merke til, i et land der stadig flere menn sliter tungt.

MannsForum og organisasjonens viktige arbeid blir lagt merke til på Løvebakken. Frp vil nå foreslå at organisasjonen kommer inn i statsbudsjettet. Det vil bety økt arbeidsrom og flere muligheter i en organisasjon som har fokus på tema som for eksempel samværssabotasje, små og litt større gutters oppvekstforhold i Norge, likestilling i forhold til lovverket, foreldrerollen og gutter og menns helse.

Det er Frps Silje Hjemdal (avbildet) som nå tar til orde for at MannsForums arbeid skal støttes over statsbudsjettet.

– Jeg og Frp har vært krystallklar på at det må tas et oppgjør med samfunnsproblemet samværssabotasje. MannsForum har markert seg som en organisasjon tar dette på alvor. Ikke minst kjemper de for endringer slik at barn og ikke minst fedres rettigheter kan ivaretas bedre. Derfor har det vært viktig for Frp å prioritere dette i sitt alternative budsjett for 2022, forteller Hjemdal, som også legger til:

– Dette vil jeg også foreslå i familie- og kulturkomiteen som nå snart skal behandle sitt budsjett. Det viktigste i tiden frem til vi avgir vår innstilling, er å få de andre politiske partiene til å innse hvor viktig jobb som gjøres og samle støtte til vårt forslag.

Samværssabotasje på agendaen

MannsForum hjelper som kjent både fedre og mødre som opplever samværssabotasje. Organisasjonen vil at flest mulig barn skal få ha kontakt med begge foreldre og hele sitt familienettverk. Barn som utsettes for samværssabotasje frarøves halvparten av sine familieressurser fordi de mister som regel mister kontakten med hele familien på den ene siden.

Hjemdal har over lengre tid arbeidet målrettet for å få slutt på samværssabotasje. Først og fremst til fordel for barna selv. Men også for fedre og mødre som vil få det bedre med et lavere konfliktnivå.

– Jeg har jobbet med krevende spørsmål rundt foreldre og barn i mange år. Samværssabotasje har lenge eksistert, men det er først den siste tiden offentligheten har fått vite mer om fenomenet. Det har heldigvis skjedd endringer i samfunnet de siste årene, men veien er bratt enda. Her har organisasjonen vært en sentral pådriver for politiske endringer. Men kanskje aller viktigst er forskjellen de betyr i menneskers liv som står i særdeles krevende situasjoner, sier Hjemdal og referer til hjelpen MannsForum tilbyr foreldre.

Et viktig lavterskeltilbud

I enkelte saker har organisasjonen gått inn som såkalt partshjelper, en tredjepart i verserende rettsprosesser til støtte for en av partene. Organisasjonen gir råd og veiledning på generell basis til den enkelte som måtte ha behov for det, drifter en nettavis for å belyse gutter, menn og fedres situasjon i samfunnet og som kjent er organisasjonen i gang med et gruppesøksmål mot Nav i forbindelse med etatens praksis med beregning av barnebidrag i saker der det foregår samværsnekt.

– Vi vet hva det kan gjøre med en mor eller far som urettmessig blir hindret i å se sine egne barn. Dette er en ekstrem psykisk belastning, som i verste fall kan ende i selvmord. Det kan man ikke lukke øynene for. Derfor er det viktig å støtte et lavterskeltilbud der man kan møte og snakke med andre som har opplevd lignende, sier Hjemdal.

Klinker til med en million

Hjemdal og Frp har tydeligvis latt seg imponere av organisasjonens arbeid for barn og foreldre. Nå går de altså for å gi offentlig støtte til MannsForums innsats for både små og store.

– Frp vil foreslå 1 million kroner i støtte til organisasjonen for deres arbeid og lavterskeltilbud som for eksempel Kamerathjelpen, forteller Hjemdal til MannsForums nettavis.

I praksis betyr det, om forslaget skulle ende opp med å bli stemt igjennom, at organisasjonens arbeid vil kunne få pengestøtte fra staten allerede fra 2022.

– Familie- og kulturkomiteen avgir sin innstilling i desember. Da vil det bli kjent hvilke parti som støtter forslaget. Dersom forslaget får flertall, vil MannsForum få 1 million i 2022 til dette arbeidet, konkluderer Hjemdal.

Da er det bare å krysse fingrene for at flere enn Hjemdal og Frp ser behovet for arbeidet som MannsForum gjør som organisasjon.