NøkkelordLikestillingspolitikk

Nøkkelord:Likestillingspolitikk

FORSKNINGSRÅDETS LIKESTILLINGSKONFERANSE “KJØNN I AKADEMIA: PÅ VEI MOT BALANSE?”

Refleksjoner fra en konferansedeltagers inntrykk; Forskningsrådet mangler evne til å feie for egen dør. Konferanse står til stryk.

Mannsdagen 2022

Hva kan vi forvente av Mannsutvalget? Blir menns likestillingsutfordringer endelig tatt på alvor? Kom å hør debattene!

– Vi trenger likestilt foreldreskap, statssekretær Gry Haugsbakken

– Vi trenger likestilt foreldreskap, sier Statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) til Mannsforum

Mannsdagen – hva mener Norges første mannlige likestillingsombud?

Mannsdagen gir oss en god anledning til å vise de likestillingsutfordringer menn står i, sier, Norges første mannlige likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon til Mannsforum

Innspill til mandat til Mannsutvalget

Mannsutvalget bør få som mandat å se å hvordan vi kan få flere menn involvert i likestillingsarbeidet,- både som kjønnsforskere og i likestillingsapparatet.

Hvordan er det å være gutt i dag? Spør Oslo Høyres...

Hassan Nawaz ønsker at debatten om gutter blir behandlet med en større grad av nysgjerrighet.

Identitetspolitikk truer venstresiden innenfra

Kan man kalle kvinner for "ikke-menn"? Den politiske venstresiden i Danmark er i strid med seg selv

Mannsforums Guttorm Grundt i Dagsavisen

Lese hele intervjuet og likestillingsministerens svar i Dagsavisen

Voldsutsatte minoritetsmenn

Studien om minoritetsmenn utsatt for vold i nære relasjoner viser hvordan minoritetsmenn har egne utfordringer og behov, både som mann og som minoritet i Norge.

Dagens likestillingspolitikk bygges på manipulert forskning

Dagens likestillingsdebatt bygges på manipulert forskning - dette viser Hans Bonde i sin nye debattbok Boken "Vi vil have vores fair andel! På vej mod...

MannsForums verdigrunnlag

MannsForum arbeider for likestilling for gutter, fedre og menn. Med mål om at menns utfordringer skal bli tatt på alvor i en likestillingssammenheng

NØKKELORD