HjemNettavisMannsforums forskningsgruppe

Mannsforums forskningsgruppe

MANNSFORUM – FORSKNINGSGRUPPA 

https://www.dropbox.com/home/Forskningsgruppa

Alle artikler i databasen vår er organisert fordelt på 8 tema, hvorav noen går litt over i hverandre. Det er likevel ganske greit å finne fram. Navnet på forskningsartikkelen er ofte selvforklarende. 

Hvis du kommer over forskning eller artikler med relevans for vårt arbeid som du ønsker å dele, ber vi deg om å kontakte Dag Furuholmen på [email protected]

Vi håper å slik spre kunnskap om menn, fedre og gutter til nytte for alle med interesse for temaene.

  1. Barns fysiske og psykiske helse sett i forhold til delt bosted.
  2. Delt bosted Warschakrapporten, Linda Nielsen og andre som ser kritisk på forskningen rundt delt bosted
  3. Parent Alienation / Foreldrefremmedgjøring
  4. Fedre som mister kontakt med barna sine
  5. Gutters oppvekstvilkår, frafall i skole og utdanning
  6. Menns helse
  7. Vold og overgrep i nære relasjoner også mot menn
  8. Kronikker, intervjuer og avisartikler med relevans for MannsForums arbeid
  9. Skilsmisse og helse